Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Kongres Zdrowia Publicznego 2017

7 grudnia br. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbył się IV Kongres Zdrowia Publicznego. Wydarzenie otworzyli: JMR prof. Mirosław Wielgoś, Prodziekan WNoZ dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek oraz dr Mariusz Gujski z Zakładu Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM. Podczas Kongresu podjęto nie tylko dyskusje poświęcone zagadnieniom medycznym, ale również wątki filozoficzne. Jednym z gości Kongresu był ks. Adam Boniecki, który wygłosił wystąpienie "Jak bronić prawdy w dobie kryzysu autorytetów?"

Tegoroczna edycja KZP, podobnie do lat ubiegłych miała charakter międzyresortowego, systemowego wydarzenia, gromadzącego w jednym czasie i w jednym miejscu przedstawicieli kluczowych resortów, grup społecznych i sił politycznych, odpowiedzialnych za kształtowanie koncepcji zdrowia publicznego w Polsce. Organizatorami czwartej edycji Kongresu był Instytut Ochrony Zdrowia i Warszawski Uniwersytet Medyczny. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Zdrowia – Konstanty Radziwiłł.                

W programie Kongresu znalazły się panele na temat stanu realizacji strategii odpowiedzialnego rozwoju, szczepień ochronnych, chorób przewlekłych, jakości i bezpieczeństwa żywności oraz komunikacji zdrowia publicznego w mediach.

Wśród uczestników kongresu znaleźli się wybitni przedstawiciele świata nauki, lekarze, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, urzędnicy państwowi i eksperci z zakresu zdrowia publicznego. W dyskusjach panelowych uczestniczyli pracownicy naukowi uczelni medycznych oraz osoby odpowiedzialne za kreowanie i realizację polityki zdrowotnej i szeroko pojętego zdrowia publicznego.

Kongres po raz kolejny okazał się niezwykle skuteczną platformą komunikacji pomiędzy tymi środowiskami i utwierdził je w przekonaniu o wadze i znaczeniu tego typu przedsięwzięć.


Kamilla Walczak
Biuro Prasowe

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
12.jpg
13.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
19.jpg
20.jpg
23.jpg
24.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
40.jpg
42.jpg
43.jpg
44.jpg
46.jpg
47.jpg
49.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter