Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konferencja "Od genetyki do profilaktyki w onkologii"

9 grudnia 2017 r. odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Od genetyki do profilaktyki w onkologii”. Organizatorami i inicjatorami wydarzenia były: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Studenckie Koło Naukowe Onkoma. Konferencja została objęta honorowym patronatem JM Rektora WUM – prof. Mirosława Wielgosia oraz Dyrektora Centrum Onkologii w Warszawie – prof. Jana Walewskiego.

Spotkanie otworzyła prof. Barbara Górnicka - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia WUM oraz dr Joanna Didkowska – Kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii w Warszawie. Konferencja składała się z trzech modułów dotyczących genetyki, epidemiologii oraz profilaktyki chorób nowotworowych.

Grono ekspertów prowadzących wykłady stanowili naukowcy reprezentujący naszą Uczelnię. Dr hab. Anna Badowska-Kozakiewicz z Zakładu Biofizyki i Fizjologii Człowieka mówiła o roli glikoproteiny P w diagnostyce raka piersi, a mgr Paweł Koczkodaj - doktorant w Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka o Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem. Wykłady wygłosili również specjaliści z Centrum Onkologii w Warszawie. Prof. Magdalena Chechlińska poświęciła swoje wystąpienie immunologii w onkologii, dr Joanna Didkowska omówiła zagrożenia nowotworami w polskiej populacji, dr Marta Mańczuk skupiła się na prospektywnych badaniach kohortowych, zaś mgr Paulina Wieszczy przedstawiła informacje na temat badań przesiewowych w Polsce. Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać także wykładu gościa z Uniwersytetu Warszawskiego – dr n med. Justyny Chlebowskiej, która zaprezentowała informacje na temat Projektu „Badamy Geny”.

Oprócz ekspertów wystąpili także studenci, którzy zaprezentowali swoje prace związane tematycznie z daną częścią konferencji. Wśród nich znaleźli się reprezentanci Studenckich Kół Naukowych działających w WUM – SKN Biologii Komórki Nowotworowej przy Zakładzie Biofizyki i Fizjologii oraz SKN Medycyny Stylu Życia przy III Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii.

Na wydarzenie złożyły się także warsztaty dotyczące leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu (ZUT), które poprowadziły mgr Magdalena Cedzyńska oraz mgr Irena Przepiórka z Centrum Onkologii w Warszawie. Mgr Mateusz Banaszkiewicz
z Uniwersytetu SWPS przygotował natomiast zajęcia dotyczące komunikacji lekarz – pacjent.

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
013.jpg
014.jpg
015.jpg
016.jpg
017.jpg
018.jpg
019.jpg
020.jpg
021.jpg
022.jpg
023.jpg
024.jpg
025.jpg
026.jpg
027.jpg
028.jpg
029.jpg
030.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter