Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konferencja „Mentoring w położnictwie”

12 stycznia br. w Auli Centrum Dydaktycznego odbyła się konferencja na temat mentoringu – nowoczesnej metody nauczania, której dotyczy międzynarodowy projekt „Implementation of Dedicated Education Units in Europe – iDEUS-EU”.

W projekcie realizowanym w ramach grantu Programu Erasmus+, uczestniczy Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM jako jedna z 5 pięciu europejskich jednostek naukowych. Nasza Uczelnia współpracuje z University College Leuven-Limburg (Belgia), Universitat de Barcelona (Hiszpania), Instituto Politecnico de Setubal (Portugalia) oraz  Ege University Izmir (Turcja).

W ramach wspomnianej inicjatywy studenci biorą udział w zajęciach praktycznych opartych na indywidualnym kontakcie z mentorem.  Dzięki temu w sposób efektywny nabywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu opieki nad pacjentami w różnych instytucjach opieki zdrowotnej. Efektem tego modelu kształcenia jest m.in. duża umiejętność samodzielnego myślenia i oceny sytuacji klinicznej oraz pewność siebie w wykonywaniu zawodu.

Podczas konferencji, którą otworzyła prof. nadzw. dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska – Kierownik Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, zrelacjonowano działania polskiej strony dotyczące implementacji projektu. Przypomniano jego oraz zreferowano podstawowe działania, które podjęto dotychczas, w tym te dotyczące współpracy międzośrodkowej.

W trakcie spotkanie, na które złożyły się dwie sesje, ze specjalnym wykładem dotyczącym roli tzw. mentora klinicznego wystąpiła dr Hilde Rombauts z University College Leuven-Limburg (Belgia). Swoimi doświadczeniami związanymi z uczestnictwem w projekcie podzieliły się nasze studentki: Monika Siembida oraz Marta Składanek.

Panel tematyczny dotyczący realizacji projektu IDEUS w Polsce poprowadziły: mgr Małgorzata Stefaniak, lic. Katarzyna Zielińska, mgr Ewa Florek oraz mgr Nikoleta Broda.

Podczas spotkania odbyła się projekcja filmu poświęconego funkcjonowaniu mentoringu w krajach europejskich oraz debata w formie okrągłego stołu, której przewodziły: dr n. o zdr. Grażyna Wójcik - Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, dr hab. Joanna Gotlib - Prodziekan ds. Oddziału Zdowia Publicznego WNoZ, mgr Beata Szlendak - Zastępca Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, dr n. o zdr. Zofia Sienkiewicz z Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego WUM oraz mgr Małgorzata Stefaniak i mgr Tomasz Duda, którzy reprezentowali Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Połozniczej.

W konferencji uczestniczyły oddziałowe i położne pracujące w szpitalach Warszawy i województwa mazowieckiego oraz studenci położnictwa.

 

 

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

IMG_8186.jpg
IMG_8197.jpg
IMG_8209.jpg
IMG_8211.jpg
IMG_8215.jpg
IMG_8226.jpg
IMG_8231.jpg
IMG_8236.jpg
IMG_8239.jpg
IMG_8249.jpg
IMG_8252.jpg
IMG_8259.jpg
IMG_8270.jpg
IMG_8272.jpg
IMG_8293.jpg
IMG_8296.jpg
IMG_8303.jpg
IMG_8309.jpg
IMG_8323.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube