Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Badacze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymali granty NCN

Narodowe Centrum Nauki przyznało dofinasowanie kolejnym projektom w  konkursie Miniatura 1. Dwa spośród wyróżnionych projektów zostały przygotowane przez naszych naukowcow: dra Jerzego Żabińskiego i dr Agnieszkę Annę Filipek.

Projekty, które otrzymają dofinansowanie to:

  • „Synteza nowych symetrycznych i niesymetrycznych bis-amidyn o dużej aktywności biologiczne” – osoba realizująca dr Jerzy Żabiński, Zakład Chemii Organicznej, WF.
  • „Ocena aktywności receptora SRB1 i transporterów ABC pośredniczących w eksporcie cholesterolu z komórek piankowatych pod wpływem działania oleaceiny, w aspekcie opracowania nowych strategii profilaktycznych w zapobieganiu i leczeniu miażdżycy” - osoba realizująca dr Agnieszka Anna Filipek, Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii, WF.

MINIATURA to konkurs na pojedyncze działania badawcze dla naukowców ze stopniem doktora. W ramach MINIATURY 1 wsparcie otrzymało 828 naukowców, a łączna kwota finansowania wyniosła 29 972 208,00 zł. Dzięki grantom sfinansowano m.in. 520 badań wstępnych, 87 badań pilotażowych, 56 wyjazdów badawczych, 45 wyjazdów konferencyjnych oraz 35 kwerend.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube