Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Badacze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymali granty NCN

Narodowe Centrum Nauki przyznało dofinasowanie kolejnym projektom w  konkursie Miniatura 1. Dwa spośród wyróżnionych projektów zostały przygotowane przez naszych naukowcow: dra Jerzego Żabińskiego i dr Agnieszkę Annę Filipek.

Projekty, które otrzymają dofinansowanie to:

  • „Synteza nowych symetrycznych i niesymetrycznych bis-amidyn o dużej aktywności biologiczne” – osoba realizująca dr Jerzy Żabiński, Zakład Chemii Organicznej, WF.
  • „Ocena aktywności receptora SRB1 i transporterów ABC pośredniczących w eksporcie cholesterolu z komórek piankowatych pod wpływem działania oleaceiny, w aspekcie opracowania nowych strategii profilaktycznych w zapobieganiu i leczeniu miażdżycy” - osoba realizująca dr Agnieszka Anna Filipek, Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii, WF.

MINIATURA to konkurs na pojedyncze działania badawcze dla naukowców ze stopniem doktora. W ramach MINIATURY 1 wsparcie otrzymało 828 naukowców, a łączna kwota finansowania wyniosła 29 972 208,00 zł. Dzięki grantom sfinansowano m.in. 520 badań wstępnych, 87 badań pilotażowych, 56 wyjazdów badawczych, 45 wyjazdów konferencyjnych oraz 35 kwerend.

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback