Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wizyta amerykańskich profesorów z Paley Institute

12 kwietnia 2018 w siedzibie naszej Uczelni odbyło się spotkanie ze światowej sławy ekspertem w dziedzinie wydłużania i rekonstrukcji kończyn - prof. Drorem Paley’em – założycielem i dyrektorem Paley Institute w West Palm Beach na Florydzie oraz prof. Davidem Feldmanem - dyrektorem Centrum Deformacji Kręgosłupa oraz Centrum Bólu Biodra w Paley Institute.

W spotkaniu, które odbyło się w Rektoracie naszej Uniwersytetu, uczestniczyli z ramienia WUM: prof. Krzysztof J. Filipiak- Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju oraz kierownicy i przedstawiciele Katedr i Klinik: prof. Jarosław Deszczyński, prof. Paweł Małdyk, dr Jarosław Michał Deszczyński, dr Tomasz Albrewczyński, Koordynator Pionu Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – Michał Cegiełkowski i Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą – mgr Lidia Przepióra-Dziewulska. W spotkaniu wzięli również udział: Międzynarodowy Koordynator ds. Pacjentów w Instytucie Paley’a – Bernadetta Soja, Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Dziecięcego przy ulicy Niekłańskiej – dr Andrzej Czop  oraz przedstawiciele Fundacji Kochaj Życie; prezes Małgorzata Nowotnik i v-ce prezes Anna Rajewska.  

W Auli Centrum Dydaktycznego WUM, przy licznie zgromadzonej publiczności prof. Dror Paley wygłosił wykład pt: “My Contributions to the Ilizarov Revolution”, zaś prof. David Feldman wykład pt. „Arthrogryposis in 2018. What is known and expectations”.

Podczas wizyty w naszej Uczelni prof. Paley i prof. Feldman przeprowadzili konsultacje 70 pacjentów w Szpitalu Pediatrycznym WUM.

Profesor Dror Paley jest zainteresowany współpracą naukową, podzieleniem się swoimi doświadczeniami i wiedzą z naszą społecznością akademicką, jak również stworzeniem na terenie WUM Europejskiego Instytutu Paley’a.

Misją takiego Instytutu byłoby zapewnienie najbardziej zaawansowanych technologicznie metod leczenia pacjentom z wadami narządu ruchu, w tym rekonstrukcji kończyn, ochrony stawów oraz przywracania ich funkcji zamiast amputacji.

Zdjęcia: Jarosław Oktaba, Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

 

1.jpg
2.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
13.jpg
14.jpg
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
IMG_4371_1.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter