Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Otwarcie wystawy z okazji Dnia Świadomości o Wrodzonej Przepuklinie Przeponowej

19 kwietnia w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś oraz Kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii Wydziału Nauki o Zdrowiu prof. Piotr Węgrzyn otworzyli ekspozycję przygotowaną z okazji Dnia Świadomości o Wrodzonej Przepuklinie Przeponowej.

W otwarciu wystawy uczestniczyli także Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu prof. Piotr Małkowski, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa SPDSK Marta Kuczabska, rodzice z dziećmi dotkniętymi chorobą, reprezentantki Stowarzyszenia Rodziców Dzieci z Wrodzoną Przepuklina Przeponową i Innymi Wadami Wrodzonymi oraz Ich Rodzin „Zuzik” – prezes Monika Dąbrowska i Małgorzata Witkowska oraz przedstawiciele zespołów zajmujących się pacjentami z przepuklinami przeponowymi i innymi wadami wrodzonymi.

Spotkanie otworzył prof. Piotr Węgrzyn (Kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii WNoZ, Prodziekan ds. Kierunku Położnictwo WNoZ), którego Klinika współpracowała ze Stowarzyszeniem „Zuzik” przy organizacji wystawy. Poproszony o zabranie głosu Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś przypomniał wysiłki własne i zespołu specjalistów I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii, zmierzające do rozpoczęcia w Polsce wykonywania operacji wewnątrzmacicznych u płodu z wrodzoną przepukliną przeponową. Zakończone sukcesem starania doprowadziły do przeprowadzenia 17 lutego 2014 roku w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM pionierskiego zabiegu, którego dokonał zespół w składzie: dr Przemysław Kosiński i prof. Mirosław Wielgoś, pod nadzorem prof. Jacques'a Jani z Brukseli. 

Okolicznościowe przemówienia wygłosiły także: dr Krystyna Bober-Olesińska z Kliniki Neonatologii Wydziału Nauki o Zdrowiu oraz Małgorzata Witkowska ze Stowarzyszenia „Zuzik”.

Wystawę prezentującą fotografie dzieci, którym udało się wygrać z wrodzoną przepukliną przeponową, będzie można obejrzeć w Szpitalu Pediatrycznym (I piętro) do 30 maja 2018 roku.

 

Cezary Ksel
Biuro prasowe

Zdjęcia: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

001.jpg
002.jpg
003.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
013.jpg
014.jpg
015.jpg
016.jpg
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback