Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

XIII Konferencja Naukowa I Wydziału Lekarskiego

15 maja 2018 roku w Sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego odbyła się XIII Konferencja Naukowa I Wydziału Lekarskiego poświęcona problematyce chorób sercowo-naczyniowych. Gościem honorowym sympozjum był prof. Fausto J. Pinto – Dziekan Wydziału Medycznego University of Lisbon.

Gospodarzem konferencji był Dziekan I Wydziału Lekarskiego prof. Paweł Włodarski. Władze naszej Uczelni reprezentowali JM Rektor - prof. Mirosław Wielgoś, prof. Barbara Górnicka – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. Jadwiga Turło – Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii. Przybyli członkowie władz dziekańskich I Wydziału Lekarskiego: prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska – Prodziekan ds. Studenckich I, II i III roku, prof. Krzysztof Czajkowski – Prodziekan ds. Studiów Licencjackich i Magisterskich, prof. Lidia Rudnicka – Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Przemysław Kunert – Prodziekan ds. Przewodów Doktorskich, a także m.in. prof. Katarzyna Życińska – Przewodnicząca Uczelnianego Kolegium Studiów Doktorskich, Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej, prof. Grzegorz Opolski – Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii, prof. Jacek Malejczyk – Kierownik Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii oraz grono nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów zainteresowane poruszaną tematyką.

Rozpoczynając konferencję Dziekan prof. Paweł Włodarski poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięć prof. Jerzego Szczerbania – Rektora Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1979-1981, którego pogrzeb odbywał się tego dnia.   

Dziekan przywitał uczestników i prelegentów, a w sposób szczególny gościa honorowego prof. Fausto J. Pinto – Dziekana Wydziału Medycznego University of Lisbon, Kierownika Cardiology Department oraz Heart and Vascular Department w Santa Maria University Hospital, Dyrektora Lisbon Cardiovascular Institute, a w latach 2014-2016 Prezydenta European Society of Cardiology. Dziekan prof. Paweł Włodarski przypomniał, że celem organizowanej od 2006 roku konferencji wydziałowej jest prezentacja najważniejszych zdobyczy naukowych pracowników I Wydziału Lekarskiego osiągniętych w mijającym roku akademickim. Podkreślił, że z uwagi na różnorodny wachlarz tematyczny i dużą liczbę prowadzonych na Wydziale badań w tym roku Komitet Organizacyjny Konferencji, złożony z członków Kolegium Dziekańskiego I Wydziału Lekarskiego, postanowił tegoroczne sympozjum poświęcić tematyce chorób sercowo-naczyniowych.

Rektor prof. Mirosław Wielgoś przedstawił najważniejsze informacje świadczące o randze i wysokiej pozycji naukowej I Wydziału Lekarskiego. Poinformował, że zgodnie z najnowszym rankingiem, w pierwszej 20. aż 15 naukowców reprezentuje najstarszy Wydział Uczelni. Dodał również, że 6 jednostek Wydziału kierowanego przez prof. Pawła Włodarskiego, znalazło się w pierwszej 10. rankingu Uczelni opracowanego na podstawie Ankiety naukowo-dydaktycznej za rok 2017, a wśród liderów jednostek zatrudniających powyżej trzech pracowników etatowych, w których aktywność naukowa była najwyższa, znalazły się: Zakład Medycyny Ratunkowej, Zakład Genetyki Medycznej, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego, Zakład Immunologii Klinicznej, Zakład Immunologii oraz Klinika Pediatrii.

Ponadto JM Rektor zwrócił uwagę, że 32 jednostki I Wydziału Lekarskiego prowadzi 120 grantów naukowych o łącznej wartości ponad 115 milionów złotych, a liderami wśród zdobywców grantów są: Zakład Immunologii (23 granty o łącznej wartości blisko 50 mln złotych), Katedra i Zakład Histologii i Embriologii (10 grantów), Zakład Genetyki Medycznej (10 grantów). Poinformował również, że w 43 jednostkach I Wydziału Lekarskiego prowadzone są mini-granty opiewające na wartość blisko 350 tysięcy złotych, a w 20 jednostkach realizowanych jest 31 projektów prowadzonych przez młodych naukowców i doktorantów o łącznej wartości niemal 800 tysięcy złotych. Na zakończenie Rektor prof. Mirosław Wielgoś zachęcał wszystkich do składania wniosków grantowych oraz publikowania prac w prestiżowych czasopismach naukowych.

Podczas I sesji naukowej zaprezentowali się:

  • prof. Fausto J. Pinto – „New frontiers in cardiovascular medicine”,
  • prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska (Kierownik Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej) – „Apelin in cardiovascular diseases: pathological significance and therapeutic”,
  • dr hab. Tomasz Mazurek (I Katedra i Klinika Kardiologii) – „Pericoronary adipose tissue: predictor, key player or novel therapeutic target in obesity-related coronary atherosclerosis”.

Na sesję II złożyły się kolejne trzy prezentacje:

  • prof. Zbigniew Gaciong (Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii) – „Rozwój wiedzy na temat patogenezy i leczenia nadciśnienia tętniczego”,
  • dr hab. Marcin Grabowski (I Katedra i Klinika Kardiologii) – „Innowacyjne technologie w elektroterapii serca”,
  • lek. Michał Kowara (I Katedra i Klinika Kardiologii) – „Powstanie, rozwój i destabilizacja blaszki miażdżycowej – w sieci szlaków molekularnych”.

Cezary Ksel
Biuro Prasowe

Fot.: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
013.jpg
014.jpg
015.jpg
016.jpg
017.jpg
018.jpg
019.jpg
020.jpg
021.jpg
022.jpg
023.jpg
024.jpg
025.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter