Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

NCN dofinansuje projekty naszych naukowców

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło 14 edycję konkursu OPUS i PRELUDIUM. W grupie projektów, które uzyskały wsparcie finansowe znalazło się 7 przygotowanych przez naszych badaczy.

Projekty wyróżnione w konkursie OPUS:

Ocena czynnościowa nonsensownej mutacji w genie IRF2BPL - próba scharakteryzowania nowej, neurodegeneracyjnej jednostki chorobowej czlowieka” - kierownik dr hab. inż. Paweł Lisowski, I Wydział Lekarski.

Profil molekularny egzosomów znajdujących się w płynie z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego jako nowy biomarker upośledzenia odpowiedzi immunologicznej w niedrobnokomórkowym raku płuca” – kierownik dr Małgorzata Maria Czystowska-Kuźmicz, I Wydział Lekarski.

Projekty wyróżnione w konkursie PRELUDIUM:

Badanie funkcjonalne genu DIRC3 w zróżnicowanym raku tarczycy” - kierownik lek. Piotr Tomasz Wysocki, I Wydział Lekarski.

Znaczenie GDF-15 w patomechanizmie ostrej prawokomorowej niewydolności serca badanej w modelu ostrej zatorowości płucnej” - kierownik lek. Marta Zofia Skowrońska, Wydział Lekarsko-Dentystyczny.

Rola angiotensyny-(1-7) w patogenezie raka nerkowokomórkowego” - kierownik lek. Pawel Sobczuk, I Wydział Lekarski.

Wytwarzane przez mikrobiom jelitowy metabolity polifenoli z owoców granatu i zielonej herbaty - wpływ na nowotwory prostaty i działanie leków stosowanych w ich konwencjonalnej terapii w modelu in vitro” - kierownik mgr Iwona Jadwiga Stanisławska, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

Badanie mechanizmu inkorporacji selenu do struktury egzopolisacharydów pochodzenia grzybowego oraz wpływu tego zjawiska na ich aktywność biologiczną” - kierownik mgr Sandra Joanna Górska, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

OPUS i PRELUDIUM to flagowe konkursy Narodowego Centrum Nauki. W czternastej edycji oceniający wnioski eksperci przyznali polskim naukowcom dokładnie 397 576 609 zł. W obu konkursach złożono łącznie 3122 wnioski, z czego do finansowania skierowano 669 projektów.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter