Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Nowoogłoszona lista 100 Liderów naukowych WUM w latach 2015-2017

Zgodnie z rekomendacjami Senackiej Komisji ds. Nauki zaaprobowanymi przez JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dra hab. n. med. Mirosława Wielgosia, poza sporządzanym pierwotnie rankingiem „Naukowcy WUM o największym dorobku publikacyjnym w latach 2015-2017”, opublikowanym wcześniej na stronie internetowej, przygotowanym według tradycyjnej metodologii, analogicznej do lat ubiegłych, w roku bieżącym publikujemy również nowy ranking.

W nowym rankingu uległy zmianie zasady punktacji dorobku naukowego poszczególnych pracowników. Nowy ranking opracowany według tych zasad zwany „Rankingiem 100 liderów naukowych WUM w latach 2015-2017” załączamy poniżej. W tym rankingu punktację publikacji uzależniono od rodzaju listy pism z wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSzW) oraz roli autorów w danej pracy. Prace opublikowane w czasopismach z listy A wykazu MNiSzW uzyskują 100 % punktów. Prace spoza listy A uzyskują 50 % punktów. Jednocześnie, z uwzględnieniem wyżej wymienionej zasady, wpływ na punktację ma pozycja na liście autorów: pierwszy, korespondujący i/lub ostatni otrzymają 100 % punktów, pozostali - 50 % punktów.

Jednocześnie informujemy, że JM Rektor podjął decyzję o zaprzestaniu od przyszłego roku publikowania listy według starej metodologii, stąd też w roku przyszłym przedstawimy Państwu już tylko „Ranking liderów naukowych WUM w latach 2016-2018”.

„Ranking 100 liderów naukowych WUM w latach 2015-2017”

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter