Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Uhonorowanie pracowników Wydziału Farmaceutycznego

We wtorek, 22 maja, na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej prof. Grażyna Nowicka - Prodziekan ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej, w imieniu Dziekana – prof. Piotra Wroczyńskiego, wręczyła listy gratulacyjne pracownikom Wydziału o największym dorobku publikacyjnym za lata 2015-2017 oraz liderom naukowym WUM w latach 2015–2017.

Według pozycji zajętej w rankingu o największym dorobku publikacyjnym najlepsi naukowcy Wydziału to:

 • dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrożny z Zakładu Farmakodynamiki
 • prof. Anna Kiss z Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii
 • dr hab. Sebastian Granica z Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii
 • prof. Piotr Wroczyński z Zakładu Bioanalizy i Analizy Leków
 • prof. Grzegorz Nałęcz-Jawecki z Zakładu Badania Środowiska
 • dr hab. Marcin Sobczak z Zakładu Chemii Biomateriałów
 • dr hab. Joanna Giebułtowicz z Zakładu Bioanalizy i Analizy Leków
 • prof. Dorota Maciejewska z Zakładu Chemii Organicznej
 • dr hab. Ewa Olędzka z Zakładu Chemii Biomateriałów
 • dr Łukasz Szeleszczuk z Zakładu Chemii Fizycznej

Pełna lista 100 naukowców WUM o największym dorobku publikacyjnym dostępna jest na stronie https://www.wum.edu.pl/files/banery/ranking_2015-2017.pdf

Liderzy naukowi WUM w latach 2015-2017 to:

 • dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrożny z Zakładu Farmakodynamiki
 • prof. Anna Kiss z Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii
 • dr hab. Sebastian Granica z Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii
 • prof. Grzegorz Nałęcz-Jawecki z Zakładu Badania Środowiska
 • dr hab. Joanna Giebułtowicz z Zakładu Bioanalizy i Analizy Leków
 • prof. Wacław Kołodziejski z Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analityczne
 • prof. Dorota Maciejewska z Zakładu Chemii Organicznej
 • prof. Piotr Wroczyński z Zakładu Bioanalizy i Analizy Leków
 • dr hab. Marcin Sobczak z Zakładu Chemii Biomateriałów
 • dr hab. Joanna Kolmas z Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analityczne

Pełna lista 100 liderów WUM w latach 2015-2017 dostępna jest na stronie: https://www.wum.edu.pl/files/uczelnia/lista_100_liderow_naukowych_wum_w_latach_2015-2017.pdf

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter