Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konferencja z okazji V Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych

24 maja w Auli im. prof. Janusza Piekarczyka po raz piąty odbyła się konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych.

Organizatorami wydarzenia były: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Stowarzyszenie na rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce GCPpl, Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie POLCRO oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.

W imieniu gospodarzy słowa powitania do uczestników skierowała prof. Jadwiga Turło - Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii. Zwracając się do zebranych uznała za zaszczyt, iż konferencja poświęcona badaniom klinicznym odbywa się w murach naszej Uczelni, która pełni rolę honorowego patrona i współorganizatora. Podkreśliła, że badania kliniczne to dla Uniwersytetu bardzo istota kwestia, gdyż stanowią one znaczącą część aktywności naukowej oraz po części działalności komercyjnej. Głos zabrali także: dr Teresa Brodniewicz Prezes GCPpl, Bogna Cichowska-Duma - Dyrektor Generalny INFARMY, Krzysztof Broniec - Wiceprezes POLCRO, dr Grzegorz Cessak – Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Wiceprzewodniczący Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków oraz Agnieszka Lenartowicz-Łysik - doradca społeczny Prezydenta. Konferencję poprowadził dr Wojciech Maselbas - Prezes POLCRO.

Zamierzeniem organizatorów konferencji było promowanie dialogu i integracja wszystkich interesariuszy badań klinicznych, określenie wspólnych celów, a zarazem wsparcie rozwoju innowacji w Polsce. W konferencji uczestniczyli eksperci z Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rozwoju, URPL, Naczelnej Rady Lekarskiej, Komisji Bioetycznych, Biura Rzecznika Praw Pacjenta, przedstawiciele środowiska akademickiego, organizacji pacjenckich oraz goście EFGCP i SCRS.

Podczas spotkania zaprezentowano aktualny stan prawny i harmonogram prac legislacyjnych nad ustawą o badaniach klinicznych, istotną dla rozpoczęcia stosowania rozporządzenia EU 536/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady w Polsce. W trakcie debaty ekspertów pt. „Innowacja po polsku” – omówiono doświadczenia polskich firm i dyskutowano na temat programu wsparcia innowacji i możliwości rozwoju badań klinicznych w Polsce. Drugą z debat zatytułowaną  „Badania kliniczne – korzyść czy ryzyko dla pacjenta” poświęcono potrzebie współpracy i partnerstwa mającego na celu zwiększenie dostępu pacjentów do innowacyjnych, bezpiecznych, skutecznych terapii. W programie wydarzenia znalazła się też dyskusja nad kierunkiem rozwoju ośrodków badawczych i wyzwań przed jakimi stoją. Naukowcy podzielili się również swoimi doświadczeniami z badań klinicznych prowadzonych w szpitalach i klinikach, NZOZ- ach, SMO i prywatnych ośrodkach badawczych.

W czasie konferencji rozstrzygnięto pierwszą edycję konkursu branżowego „Liderzy Badań Klinicznych”, którego celem jest promowanie wiedzy z zakresu badań klinicznych oraz poszukiwanie, promowanie i wspieranie rozwoju najbardziej wyróżniających się osób pracujących w tym sektorze.
Wyłoniono liderów w następujących kategoriach:

Koordynator ośrodka badawczego, 1 miejsce: Joanna Szewczyk - MTZ Clinical Research Sp. z o.o.

Asystent badań klinicznych, 1 miejsce: Amelia Dolata - Covance

Monitor badań klinicznych,1 miejsce:  Małgorzata Mądra - PAREXEL Polska Sp. z o.o.

Kierownik projektu, 1 miejsce: Magdalena Lusa, Roche Polska Sp. z o.o.

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback