Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

XX Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej

W dniach 25-26 maja br. odbyły się Jubileuszowe XX Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli JM Rektor naszej Uczelni – prof. Mirosław Wielgoś oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – prof. Piotr Ponikowski.

Głównym organizatorem i inicjatorem spotkania była I Katedra i Klinika Kardiologii, wspierana przez Katedrę i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.

Otwarcia konferencji dokonał prof. Grzegorz Opolski – przewodniczący Komitetu Naukowego. Witając przybyłych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele Władz Uczelni, wykładowcy, lekarze i studenci, podkreślił akademicki wymiar sympozjum. Zaproszenie organizatorów przyjęli: m.in. Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztof J. Filipiak, Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji – prof. Wojciech Braksator, Dziekan I Wydziału Lekarskiego – prof. Paweł Włodarski oraz Prodziekan ds. Studenckich I, II i III roku I Wydziału Lekarskiego – prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska.

Podczas Jubileuszowej Sesji zostały wygłoszone wykłady z okazji 100-lecia Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM, 65-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM oraz 20-lecia Konferencji Warszawskich Dni Kardiologii Akademickiej.

W trakcie konferencji przedstawiono najnowsze wyniki badań klinicznych i aktualne zalecenia medyczne dotyczące postępowania w przypadku najważniejszych problemów kardiologicznych. Zaprezentowano także innowacyjne techniki diagnostyki i leczenia w kardiologii inwazyjnej i elektroterapii.

Uczestnicy konferencji wzięli udział w 6 kardiologicznych sesjach dydaktycznych, 5 sesjach farmakologicznych oraz warsztatach elektrokardiograficznych i echokardiograficznych. Studenci zaprezentowali swoje prace podczas sesji prac oryginalnych, a autorzy najciekawszych doniesień zostali nagrodzeni.

Fot.: Wanda Widomska, Jarosław Oktaba
Dział Fotomedyczny WUM

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter