Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

X Konferencja Naukowa Wydziału Nauki o Zdrowiu

29 maja br., pod patronatem JM Rektora odbyła się X Konferencja Naukowa Wydziału Nauki o Zdrowiu, podczas której pracownicy Wydziału zaprezentowali swój dorobek i potencjał naukowy.

W spotkaniu wzięli udział: Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych – prof. Andrzej Deptała, prof. Piotr Wroczyński – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, prof. Kazimierz Szopiński Prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, prof. Krzysztof Czajkowski i dr hab. Przemysław Kunert – Prodziekani I Wydziału Lekarskiego oraz prof. Longin Marianowski – były Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Dziekan – prof. Piotr Małkowski. Spotkanie poprowadziła dr hab. Katarzyna Koziak – Prodziekan ds. Przewodów Doktorskich i Współpracy z Zagranicą.

Do uczestników wydarzenia zwrócił się Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych - prof. Andrzej Deptała. Gratulując Dziekanowi organizacji konferencji, podkreślił, że zgromadziła ona znakomitych wykładowców, których prace mają coraz wyższy współczynnik oddziaływania i są potwierdzeniem rozwoju Wydziału. Życzył także, aby konferencja zaowocowała wyminą doświadczeń i postępem naukowym.

Gościem specjalnym, który wygłosił wykład inauguracyjny, był prof. Andrzej Bauer z Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina. W swoim wystąpieniu, zatytułowanym „Smyczkiem w człowieka”, omówił ewolucję pojęcia muzyka na przestrzeni dziejów oraz podzielił się refleksjami na temat obecnej kondycji tego gatunku sztuki, dokonując jej kategoryzacji i opisując zjawiska, które w niej koegzystują. Zachęcał przy tym do słuchania i wykonywania muzyki.

Kluczowym punktem spotkania było przedstawienie dokonań pracowników naukowych Wydziału Nauki o Zdrowiu. Swoje prace, opublikowane na łamach znaczących zagranicznych periodyków, przedstawili: dr Dariusz Koziorowski z Kliniki Neurologii, dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska – kierownik Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, dr hab. Magdalena Kowalewska z Zakładu Immunologi, Biochemi i Żywienia, dr hab. Bożena Walewska-Zielecka z Zakładu Zdrowia Publicznego oraz dr hab. Katarzyna Koziak z Zakładu Immunologii, Biochemii i Żywienia.

 

 

Zdjęcia: Jarosław Oktaba
Dział Fotomedyczny WUM

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter