Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Podpisanie Listu intencyjnego „Big Five”

4 czerwca br. pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym a: Instytutem Hematologii i Transfuzjologii, Centrum Onkologii – Instytutem im. M. Skłodowskiej – Curie, Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu, Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji podpisany został List intencyjny w zakresie prowadzenia wspólnych działań na rzecz rozwoju i badań naukowych.      

Sygnatariuszami listu intencyjnego byli: JM Rektor - prof. Mirosław Wielgoś, Dyrektor IHiT - prof. dr hab. Ewa Lech-Marańda, Zastępca Dyrektora ds. Nauki COI - prof. Jerzy Ostrowski, Dyrektor IFiPS - prof. Henryk Skarżyński, oraz p.o. Dyrektora NIGRiR - Adrian Pękacz.

Realizacja wspólnych projektów naukowych i badawczo-rozwojowych odbywać się będzie poprzez organizowanie wzajemnych konsorcjów naukowych oraz udzielanie wzajemnego wsparcia w zakresie pozyskiwania środków na działalność naukową i badawczo-rozwojową.  Celem  porozumienia jest budowa platformy naukowej i badawczej z wykorzystaniem wysoko wykwalifikowanych nauczycieli akademickich i pracowników naukowo-badawczych, specjalistycznej aparatury, sprzętu i wzajemnych doświadczeń Stron. 

Planowana współpraca obejmować będzie szerokie spektrum zagadnień, począwszy od organizowania wzajemnych konsorcjów naukowych, budowania wspólnej pozycji naukowej w zestawieniach rankingowych o charakterze krajowym, europejskim i międzynarodowym i udzielania wzajemnego wsparcia w zakresie pozyskiwania środków na działalność naukową mającą przyczynić się do rozwoju nauki i wiedzy medycznej.

„To wspaniałe, że „Big Five” - czyli WUM  i wiodące w kraju ośrodki w dziedzinach nauk biologicznych, biomedycznych, biochemicznych, jak i w odpowiednich dziedzinach medycyny klinicznej, zatrudniające wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych będą podejmować wspólne działania. „Wielka piątka” pozwoli na kontynuację obecnie prowadzonej współpracy oraz stworzy dodatkowe możliwości jej dalszej integracji i rozszerzania na nowe obszary” -  podkreślił Rektor prof. Mirosław Wielgoś.


Biuro Prasowe

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback