Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Podpisanie Listu intencyjnego „Big Five”

4 czerwca br. pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym a: Instytutem Hematologii i Transfuzjologii, Centrum Onkologii – Instytutem im. M. Skłodowskiej – Curie, Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu, Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji podpisany został List intencyjny w zakresie prowadzenia wspólnych działań na rzecz rozwoju i badań naukowych.      

Sygnatariuszami listu intencyjnego byli: JM Rektor - prof. Mirosław Wielgoś, Dyrektor IHiT - prof. dr hab. Ewa Lech-Marańda, Zastępca Dyrektora ds. Nauki COI - prof. Jerzy Ostrowski, Dyrektor IFiPS - prof. Henryk Skarżyński, oraz p.o. Dyrektora NIGRiR - Adrian Pękacz.

Realizacja wspólnych projektów naukowych i badawczo-rozwojowych odbywać się będzie poprzez organizowanie wzajemnych konsorcjów naukowych oraz udzielanie wzajemnego wsparcia w zakresie pozyskiwania środków na działalność naukową i badawczo-rozwojową.  Celem  porozumienia jest budowa platformy naukowej i badawczej z wykorzystaniem wysoko wykwalifikowanych nauczycieli akademickich i pracowników naukowo-badawczych, specjalistycznej aparatury, sprzętu i wzajemnych doświadczeń Stron. 

Planowana współpraca obejmować będzie szerokie spektrum zagadnień, począwszy od organizowania wzajemnych konsorcjów naukowych, budowania wspólnej pozycji naukowej w zestawieniach rankingowych o charakterze krajowym, europejskim i międzynarodowym i udzielania wzajemnego wsparcia w zakresie pozyskiwania środków na działalność naukową mającą przyczynić się do rozwoju nauki i wiedzy medycznej.

„To wspaniałe, że „Big Five” - czyli WUM  i wiodące w kraju ośrodki w dziedzinach nauk biologicznych, biomedycznych, biochemicznych, jak i w odpowiednich dziedzinach medycyny klinicznej, zatrudniające wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych będą podejmować wspólne działania. „Wielka piątka” pozwoli na kontynuację obecnie prowadzonej współpracy oraz stworzy dodatkowe możliwości jej dalszej integracji i rozszerzania na nowe obszary” -  podkreślił Rektor prof. Mirosław Wielgoś.


Biuro Prasowe

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter