Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Podsumowanie spotkań naukowców Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Warszawskiego

We wtorek, 5 czerwca, na dachu tarasowym Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego WUM odbyło się podsumowanie i spotkanie zespołów naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (UW) - badaczy, którzy brali udział w czterech spotkaniach w ciągu kończącego się roku akademickiego.

Spotkanie otworzyli IM Rektorzy: prof. UW Marcin Pałys oraz prof. Mirosław Wielgoś. Podkreślili rosnącą i rozwijającą się współpracę naszych Uczelni w różnych dziedzinach i aspektach. Zaapelowali o jeszcze ściślejsze związki naszych teamów naukowych, współpracę dydaktyczną, wspólne ubieganie się o granty, wspólne przyszłe inwestycje i projekty.

Rektorom towarzyszyli na spotkaniu Prorektorzy UW: Prorektor ds. Rozwoju - prof. UW Anna Giza-Poleszczuk oraz Prorektor ds. Naukowych - dr hab. Maciej Duszczyk, jak i Prorektorzy WUM: Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia - prof. Barbara Górnicka, Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii - prof. Jadwiga Turło, Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych - prof. Andrzej Deptała, Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju - prof. Krzysztof J. Filipiak. Obecni byli także Dziekani i Prodziekani różnych Wydziałów UW, stronę gospodarzy reprezentowali Dziekani: Wydziału Lekarsko-Dentystycznego prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Wydziału Farmaceutycznego - prof. Piotr Wroczyński, Wydziału Nauki o Zdrowiu - prof. Piotr Małkowski, liczni Prodziekani Naszych Wydziałów.

Prof. Mirosław Wielgoś podziękował Osobom z obu Uczelni najbardziej zaangażowanym w organizację wszystkich spotkań UW-WUM: Paniom Paulinie Bełdydze (UW) oraz Joannie Kwiatkowskiej (WUM) z Biur Panów Rektorów, Panu Michałowi Cegiełkowskiemu (WUM), Panu dyr. Jackowi Cichockiemu (UW), jak i prof. Krzysztofowi J. Filipiakowi. 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
013.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter