Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

11. Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie–dziecko. Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”

Zakład Zdrowia Publicznego WNoZ był jednym z organizatorów konferencji „Ostrożnie – dziecko. Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”, która odbyła się 13 czerwca br. w Centrum Dydaktycznym naszej Uczelni.

Sympozjum, w którym uczestniczyło ponad 400 osób, poświęcone było problematyce zapobiegania przemocy i zaniedbaniu małych dzieci, w tym wsparciu rodziców przeżywających trudności. Wydarzeniu patronował JM Rektor WUM, który w piśmie skierowanym do organizatorów podkreślił m.in. naukowe i społeczne znaczenie wydarzenia oraz jego rolę w upowszechnianiu wiedzy z zakresu ryzyka krzywdzenia małych dzieci i metod pracy z ich rodzicami.

Uczestników spotkania przywitali przedstawiciele organizatorów: Włodzimierz Paszyński – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, dr hab. Adam Fronczak - kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego oraz Renata Szredzińska - członkini Zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

W sesji inaugurującej konferencję, wysłuchano wystąpienia Gerry’ego Byrne’a z Oxford Health NHS Fundation Trust, dotyczącego nowatorskiego programu Lighthouse, którego istotą jest model terapii oparty na tzw. mentalizowaniu.

Podczas paneli dyskusyjnych i wykładów poruszono m.in. kwestie związane z: rolą specjalistów w przygotowaniu do rodzicielstwa, profilaktyką depresji okołoporodowej, pomocą rodzicom w tworzeniu bliskiej relacji z dzieckiem, wczesną interwencją w przypadku pojawienia się trudności emocjonalnych w okresie okołoporodowym czy problemów wychowawczych. Wiele uwagi poświęcono programom profilaktycznym dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz przykładom skutecznej interdyscyplinarnej pomocy udzielanej pokrzywdzonym maluchom.
Podkreślono, że negatywne doświadczenia w dzieciństwie zwiększają ryzyko zachowań szkodliwych dla zdrowia. Wykazano, że osoby, które doznały w dzieciństwie co najmniej 4 form negatywnych zdarzeń, m.in. przemocy, zaniedbania emocjonalnego, wykorzystania seksualnego, czy rozwodu rodziców, 17-krotnie częściej podejmowały próby samobójcze i 12-krotnie częściej samookaleczały się. Przywołano przykłady dobrych praktyk – czyli doświadczenia z pracy z rodzicami w lokalnym środowisku. Mówiono nie tylko o sukcesach, ale i o trudnościach wynikających z uwarunkowań systemowych.

Tegoroczna konferencja, zgromadziła profesjonalistów działających na rzecz dziecka i rodziny, m.in.: psychologów; pielęgniarki; pracowników ośrodków pomocy społecznej; centrów  interwencji kryzysowej; opiekunów i nauczycieli ze żłobków, przedszkoli i szkół; kuratorów sądowych oraz pracowników organizacji samorządowych.

Oprócz Rektora WUM, wydarzenie zostało objęte patronatem Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izba Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

W tekście wykorzystano materiały informacyjne Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter