Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Nasi pracownicy powołani na stanowiska konsultantów wojewódzkich

12 czerwca wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski wręczył powołania do pełnienia funkcji konsultantów medycznych, którzy będą sprawować tę funkcję przez 5 najbliższych lat.

Nominację odebrali:

dr n. med. Grażyna Bączek z Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej - powołana na kolejną kadencję do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego.

dr. hab. n. med. Łukasz Czyżewski z Zakładu Pielęgniarstwa Nefrologicznego - powołany do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa.

dr hab. n. med. Małgorzata Mizerska-Wasiak z Katedry i Kliniki Pediatrii i Nefrologii - powołana pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie nefrologii dziecięcej.

dr n. med. Aleksandra Paź z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej - powołana do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie farmakologii klinicznej.

Fot.: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

1-51317.jpg
1-51318.jpg
1-51320.jpg
1-51323.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter