Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Jubileusz 60 – lecia uzyskania dyplomów lekarskich rocznik 1952-1958

15 czerwca br. w Muzeum Historii Medycyny WUM, odbyła się uroczystość odnowienia po 60. latach dyplomów Absolwentów rocznika 1958 Wydziału Lekarskiego ówczesnej Akademii Medycznej.  

W uroczystym spotkaniu udział wzięło 62 absolwentów oraz władze WUM reprezentowane przez JMR prof. Mirosława Wielgosia oraz Dziekana I Wydziału Lekarskiego prof. Pawła Włodarskiego.

Zaproszonych gości jako pierwszy uroczyście powitał organizator całego spotkania - prof. Mieczysław Szostek. "Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, jestem wzruszony, że widzę tutaj Was obecnych na naszej uroczystości. To również wzruszająca chwila, z innego powodu. Dokładnie dziesięć lat temu, podczas 50-lecia odnowienia dyplomów, obecny tutaj, JMR prof. Mirosław Wielgoś był wówczas Dziekanem – Elektem I Wydziału Lekarskiego” – wspomniał.

Podczas otwarcia nie zapomniano również o tych, którym nie dane było doczekać tej niezwykłej uroczystości. Prof. Mieczysław Szostek poprosił zgromadzonych o uczczenie minutą ciszy pamięci tych, których dzisiaj na spotkaniu zabrakło. Jednocześnie dodał: "Jak kończyliśmy studia w 1958 r. było nas 495 absolwentów, na uroczystość 50-lecia przyjechało 185 absolwentów, dzisiaj, 10 lat później jest nas 62 osoby - czas płynie nieubłagalnie. Chciałbym jednak abyśmy nasze studia zapamiętali jak najlepiej. Pamiętajmy o naszych wykładach, na których siedzieliśmy na schodach, o naszych spotkaniach w Kole Medyków i o wszystkich innych przyjemnych rzeczach, których doświadczyliśmy”.

Następnie głos zabrał JMR prof. Mirosław Wielgoś, który podziękował Jubilatom za obecność w tym pięknym dniu oraz pogratulował osiągnięć i dokonań na rzecz Uczelni. Podkreślił, że rocznik ’58 to bez wątpienia kuźnia talentów, to rocznik wyjątkowy z którego wywodzą się sławy medycyny, utalentowani i zdolni lekarze. Dla poparcia swoich słów JMR prof. Mirosław Wielgoś pokrótce przytoczył nazwiska wybitnych postaci, które na zawsze zapisały się w pamięci naszej Uczelni:

 1. Prof. Longina Marianowskiego – Dziekana II Wydziału Lekarskiego (1987-1994), dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu AM w Warszawie (1999-2002), prodziekana II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie (1984-1987), kierownika I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii w latach 1991-2004. Wspominając prof. Longina Marianowskiego prof. Mirosław Wielgoś podkreślił, jak wielką rolę w jego życiu odegrała ta postać: To bez wątpienia mój mentor, nauczyciel, wychowanek, bez którego by mnie tutaj nie było. Dziękuję Panu Profesorowi za wszystko” – dodał wzruszony.
 2. Prof. Mieczysława Szostka – Prorektora AM ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem w latach 1999-2002, Kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej w latach 1980-2003; Obecnie Prezesa Towarzystwa Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji.
 3. Prof. Joanny Juskowej – która w latach 1983 – 1991 była pierwszym kierownikiem Kliniki Immunoterapii Instytutu Transplantologii AM w Warszawie. W latach 2002-2005 organizowała Oddział Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. W tym okresie pełniła funkcję Prodziekana ds. Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego i Kierownika Zakładu Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego AM.
 4. Prof. Tadeusza Kęcika – Kierownika Katedry i Kliniki Okulistyki w latach 1976-2003.
 5. Prof. Stanisława Moskalewskiego – od 1992 Kierownika Zakładu, a 2002 Kierownika Katedry i Zakładu Histologii I Embriologii.
 6. "Studiowała razem z Państwem żona nieżyjącego już niestety Dziekana Grzegorza Janczewskiego - Prof. Elżbieta Domańska – Janczewska -  znakomity ginekolog i położnik, związana z I Katedrą i Kliniką Położnictwa i Ginekologii – dodał prof. Mirosław Wielgoś. Rozbudziła we mnie miłość do trudnej ciąży – dzięki pani profesor zakochałem się w niej"– wspomniał wzruszony Rektor.

Kontynuując wystąpienie Profesor Wielgoś dodał: "W gronie Państwa rocznika są osoby niezwykle zasłużone dla rozwoju i działalności Uczelni, ale którym nie dane już było doczekać dzisiejszego dnia".

W tym gronie znaleźli się:

 1. Prof. Grzegorz Janczewski – odszedł w 2016 roku, był Dziekanem I Wydziału Lekarskiego naszej Uczelni w latach 1987-1990, Kierownikiem Katedry i Kliniki Otolaryngologii I Wydziału Lekarskiego w latach 1977-2003.
 2. Prof. Kazimierz Ostrowski - Kierownik Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii w latach 1958-1992; doktor Honoris Causa WUM  w 2007 r.
 3. Prof. Wojciech Rowiński  -  twórca pierwszej w Polsce Kliniki chirurgii, gdzie  w nazwie znalazła się transplantologia i w której powstała koncepcja koordynacji pobierania i przeszczepiania narządów w Polsce. W latach 1980-2006 stał na czele tejże Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej I Wydziału Lekarskiego.
 4. Prof. Mieczysław Lao – Kierownik Kliniki Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii (1988-2003), Dyrektor Instytutu Transplantologii w latach 1988-1994.
 5. Prof. Mariusz Stopczyk -  uczeń prof. Zdzisława Askanasa, prekursor wszczepiania stymulatorów serca w Polsce, związany początkowo z Katedrą i Kliniką Kardiologii naszej Uczelni, a następnie z Polską Akademią Nauk i Szpitalem Wolskim.
 6. Zmarły niedawno - Prof. Wojciech Sawicki – Dyrektor Centrum Biostruktury w latach 1992-2003,  w latach 1955 – 2003 związany z Katedrą i Zakładem Histologii i Embriologii.

JM Rektor zaznaczył, że nie sposób było przytoczyć życiorysów wszystkich zgromadzonych. Dodał, że do grona absolwentów roku ’58 należeli również inni zasłużeni Kierownicy Klinik i Zakładów:  Michał Bagdasarian, Krzysztof Boczkowski, Jan Dzieniszewski, Jadwiga Meszaros, Jerzy Grossman, Barbara Gryglewicz, Grażyna Gutowska, Stanisław Jaszczak (USA), Ireneusz Janczarski, Teresa Kasperska-Czyżykowa, Danuta Knapik-Fialkowska, Piotr Lenartowicz, Aleksander Ligęziński, Stanisław Łopaciuk, Zbigniew Osiowski, Mirosława Nyczaj-Bagdasarian, Witold Sendecki, Jan Serafin, Jerzy Wesołowski, Krystyna Widy-Kierska, Zbigniew Wronkowski, Andrzej Brodowski (Szwajcaria).

Po oficjalnych przemówieniach Bohaterowie spotkania oddali się wspomnieniom, oglądając prezentację multimedialną ze zdjęciami historycznymi, zarówno kadry naukowej jak i ich samych z okresy matury i studiów medycznych. Zdjęcia do prezentacji pochodzą z archiwum Uczelni, ale także z prywatnych zbiorów  prof. Mieczysława Szostka i Zbigniewa Millera.

Na zakończenie Jubilaci otrzymali okolicznościowe dyplomy potwierdzające, że przez wszystkie lata, które upłynęły od ukończenia studiów w Akademii Medycznej w Warszawie, przestrzegali wiernie Przysięgi Hipokratesa i stali się chlubą polskiej społeczności lekarskiej.

Ogromne podziękowania, od JMR prof. Mirosława Wielgosia i zgromadzonych Absolwentów, za trud i zaangażowanie w organizację całego spotkania otrzymał prof. Mieczysław Szostek. Dodatkowo podziękowania za pomoc w zdobyciu historycznych zdjęć i wkład w organizację uroczystości, skierowano do pracowników Muzeum Historii Medycyny, tj. Pań: Grażyny Jermakowicz, Agaty Małkowskiej oraz Moniki Klimowskiej.   

Jubileuszowe spotkanie uwieczniono pamiątkowym zdjęciem.

Klaudia Wendycz
Biuro Prasowe

Fot. Jarosław Oktaba
Dział Fotomedyczny WUM

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter