Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Studenci English Division żegnają Uniwersytet

Moc oklasków, uśmiechy na twarzach, wspólne nucenie „We Are The Champions” – w takiej atmosferze naukę na English Division II Wydziału Lekarskiego oficjalnie zakończyli studenci 6-letniego programu i Advanced MD program. Gospodarzem uroczystości, która odbyła się 4 lipca, był Dziekan II WLprof. Marek Kuch.

Po odśpiewaniu przez Chór pod dyrekcją Daniela Synowca hymnu Uczelni pt. „Medycyna”, Dziekan – prof. Marek Kuch rozpoczął uroczystość. Gorąco podziękował przedstawicielom Władz WUM za obecność – prof. Jadwidze Turło - Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii i prof. Wojciechowi Braksatorowi - Prorektorowi ds. Klinicznych i Inwestycji oraz Władzom dziekańskim – prof. Pawłowi Włodarskiemu – Dziekanowi I Wydziału Lekarskiego, prof. Elżbiecie Mierzwińskiej-Nastalskiej – Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, prof. Katarzynie Koziak – Prodziekan WNoZ ds. Przewodów Doktorskich i Współpracy z Zagranicą oraz dziekanom swojego Wydziału: prof. Bożenie Werner - Prodziekan ds. Oddziału Nauczania w Języku Angielskim oraz dr hab. Dariuszowi Białoszewskiemu - Prodziekanowi ds. Oddziału Fizjoterapii. Szczególnie ciepło prof. Kuch powitał byłego Dziekana II Wydziału Lekarskiego – prof. Jerzego A. Polańskiego. Wyjątkowymi gośćmi była Pani Ambasador Malezji - Chitra Devi Ramiah, Pierwsza Sekretarz – Pani Nur Azura Abd. Karim oraz Pani Nurmiza Zakaria – radca Ambasady.

Profesor Kuch powiedział do zebranych, że choć przygoda tegorocznych absolwentów na ich Alma Mater dobiega końca, to koniec ten oznacza jednocześnie otwarcie nowego rozdziału w życiu. Podziękował bohaterom uroczystości za to, że wybrali Uniwersytet w Warszawie i powierzyli swoją edukację kadrze naszej Uczelni. Następnie, przy udziale Daniela Synowca, zaprezentował specjalnie przygotowaną na tę okoliczność niespodziankę. Dyrektor Chóru gwiżdżąc, wykonał kilka utworów, które muzycznie symbolizowały kolejne etapy wiedzy, którą musieli posiąść studenci ED podczas swojej edukacji. I tak, nauka anatomii to „Mission Impossible”, histologia i cytologia „James Bond Theme”, dermatologia, pediatria, psychologia i medycyna wewnętrzna „Harry Potter”, chirurgia i ortopedia „Rydwany Ognia”. Miłe momenty obrazował motyw z „Króla Lwa”, zaś trudne ze „Star Wars”. Uwieńczeniem całego toku studiów był legendarny utwór zespołu Queen „We are the Champions”. Studenci nagrodzili ten prezent gorącą owacją. Swoje wystąpienie Profesor zakończył życzeniami pomyślności i wielu sukcesów w przyszłości.

Następnie głos zabrał prof. Wojciech Braksator, który w zastępstwie Rektora – prof. Mirosława Wielgosia, przeczytał list z gratulacjami od Jego Magnificencji. Rektor zaznaczył, że to ogromna przyjemność i honor, że Władze mogą towarzyszyć studentom w tym ważnym momencie. Wyraził radość z faktu, iż studenci wybrali naukę w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, podkreślając, że Władze robią wszystko, aby zapewnić im wykształcenie na najwyższym poziomie, a wykładowcy starają się nie tylko nauczać medycznej profesji, ale także być nauczycielami życia. Poprosił również o to, by pamiętali o swojej Alma Mater – silnej i rozpoznawalnej na świecie marce, która otwiera wiele drzwi. Skierował do nich przesłanie: Bądźcie odważnymi i otwartymi lekarzami. Medycyna należy do Was.

Po odczytaniu listu Rektora tegoroczni absolwenci wypowiedzieli słowa przysięgi, po czym odebrali – z rąk Dziekana i Prorektora – prof. Braksatora dyplomy. Wręczono również „Złote laury” – wyróżnienia dla studentów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Z programu 4-letniego był to Abdulalh Ayman Aman, a z programu 6-letniego – nieobecna na uroczystości z powodu odbywania rezydentury – Nahid Rezaee.

Po wręczeniu wszystkich dyplomów prof. Bożena Werner – Prodziekan ds. Oddziału Nauczania w Języku Angielskim, opiekun studentów English Division, podkreśliła, jak wielką przyjemnością była dla niej „podróż” naukowa ze studentami. Prosiła, aby pamiętali, że medycyna to nie tylko technologia i wiedza, ale także troska i człowieczeństwo.

Po oficjalnych przemowach przyszedł czas na studentów. Abdullah Ayman Aman – reprezentant Advanced MD program, podziękował rodzinie, przyjaciołom oraz Uniwersytetowi, zaznaczając jak ważne było to, że przez tyle lat był dla nich domem. Podkreślił, że czas spędzony na studiach był pełen trudności, ale także radości. Zakończył słowami dr. Williama Oslera: „Dobry lekarz leczy chorobę. Wybitny lekarz leczy pacjenta, który choruje”.

Justyna Pordzik – przedstawicielka studentów programu 6 letniego, a także przewodnicząca Samorządu Studentów English Division, w pierwszych słowach pogratulowała swojemu koledze – Abdullahowi za uzyskanie najwyższej średniej na studiach, która, jak się okazało, była także najwyższą średnią do tej pory uzyskaną w Oddziale ED WUM. Następnie podziękowała wszystkim za wspólne lata, za trud włożony w proces edukacji. Na koniec podkreśliła, jak ważna w medycynie jest współpraca. Mówiła: „Bez względu na to, jak dużą wiedzę posiadasz, nie osiągniesz niczego, kiedy jesteś sam.”

Uroczystość zakończył występ uczelnianego Chóru. Artyści wykonali znane przeboje muzyki współczesnej: „New York, Newe York”, „Girls Just Want to Have Fun” i wspólnie z wybijającą rytm salą „We Will Rock You”. Przy akompaniamencie „Gaude Amus” zakończyła się uroczystość nadania tytułów MD studentom English Division.

W roku akademickim 2017/18 naukę w oddziale anglojęzycznym ukończyło 70 absolwentów programu 6-letniego i 23 programu Advanced, pochodzących m.in. z: Malezji, Wielkiej Brytanii, Norwegii, USA, Arabii Saudyjskiej i Niemiec.

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
013.jpg
014.jpg
015.jpg
016.jpg
017.jpg
018.jpg
019.jpg
020.jpg
021.jpg
022.jpg
023.jpg
024.jpg
025.jpg
026.jpg
027.jpg
028.jpg
029.jpg
030.jpg
031.jpg
032.jpg
033.jpg
034.jpg
035.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter