Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wizyta Władz Rektorskich na studenckim obozie kardiologicznym w Szpitalu Powiatowym w Brodnicy

We wtorek, 10. lipca 2018 roku, JM Rektor - prof. dr hab. med. Mirosław Wielgoś oraz Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju - prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak odwiedzili obóz kardiologiczny Koła Studenckiego przy I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM organizowany w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

W tym i następnym tygodniu studenci przebywają tam pod opieką opiekuna koła - dra n. med. Pawła Balsama, adiunkta Kliniki, jak i rezydentów oraz doktorantów tej jednostki uczelnianej. Wyjazdowe obozy Koła Naukowego odbywają się w Brodnicy już od 3 lat i są kontynuacją wieloletniego uczestnictwa Koła w obozach internistycznych organizowanych przed laty w Działdowie.

Rektorzy zostali przyjęci przez Starostę Powiatu Brodnickiego Pana Piotr Boińskiego, Dyrektora ds. medycznych szpitala dra Roberta Skowronka oraz Ordynator Oddziału Wewnętrznego dr Beatę Pawul-Skowronek.

W trakcie wizyty odbyło się zwiedzanie szpitala, Pałacu Królewny Anny Wazówny oraz wykłady dla studentów obozu i pracowników szpitala. Prof. Mirosław Wielgoś wygłosił wykład „Co nowego w medycynie płodu?”, a prof. Krzysztof J. Filipiak: „Nowe europejskie wytyczne diagnostyki i terapii nadciśnienia tętniczego 2018”.

Informacja własna.
Autor zdjęć: dr med. Paweł Balsam

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter