Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Dwoje badaczy z naszej Uczelni otrzyma stypendia MNiSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po raz dwunasty przyznało stypendia wybitnym młodym naukowcom prowadzącym wysokiej jakości badania i  posiadającym imponujący dorobek naukowy. W gronie wyróżnionych znalazła się mgr inż. Urszula Piotrowska - doktorantka w Zakładzie Chemii Biomateriałów WF i mgr Mateusz Adamiak – asystent z Zakładu Medycyny Regeneracyjnej II WL.

Stypendia stanowiące nagrodę za osiągnięcia przyznawane są w drodze konkursu na podstawie oceny dorobku kandydata i poziomu prowadzonych badań. Pod uwagę brane są także otrzymane nagrody i udział w projektach międzynarodowych. Wsparcie finansowe przyznawane jest na okres maksymalnie 3 lat. Młodzi badacze sami decydują na co przeznaczą otrzymane środki.

W ostatniej edycji konkursu złożono 1129 wniosków. Stypendia przyznano 181 wybitnym młodym naukowcom. Na sfinansowanie stypendiów przeznaczono 35 121 240 zł.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter