Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Dyplomatorium na Wydziale Nauki o Zdrowiu

18 października w Centrum Dydaktycznym, w obecności Rektora WUM prof. Mirosława Wielgosia, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego nauk o zdrowiu, doktora nauk medycznych, doktora nauk o zdrowiu oraz dyplomów licencjata absolwentom kierunku ratownictwo medyczne. Specjalne gratulacje złożono nowemu profesorowi Wydziału Nauki o Zdrowiu.

Spotkanie poprowadził Dziekan WNoZ prof. Piotr Małkowski. Oprócz Jego Magnificencji prof. Mirosława Wielgosia w dyplomatorium uczestniczyli: Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych prof. Andrzej Deptała, Dziekan I Wydziału Lekarskiego prof. Paweł Włodarski, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego prof. Bolesław Samoliński, a także Prodziekani WNoZ: prof. Katarzyna Koziak – Prodziekan ds. Przewodów Doktorskich i Współpracy z Zagranicą, prof. Piotr Węgrzyn – Prodziekan ds. Kierunku Położnictwo, dr hab. Joanna Gotlib – Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego. Przybył również dr hab. Jacek Sobocki, który dotychczas pełnił funkcję Prodziekana ds. Oddziału Dietetyki i Kierunku Ratownictwo Medyczne, a także członkowie Rady Wydziału, promotorzy i promotorzy pomocniczy nowych doktorów.

Dziekan WNoZ prof. Piotr Małkowski pogratulował sukcesu bohaterom dyplomatorium i podkreślił, że dla nowego profesora, doktorów i doktorów habilitowanych dzisiejszy dzień stanowi podsumowanie dotychczasowego dorobku naukowego. Wyraził nadzieję na kontynuowanie przez nich pracy badawczej. Przypomniał, że do tej pory Wydział Nauki o Zdrowiu przeprowadził ponad 130 przewodów doktorskich i ponad 30 habilitacji. Natomiast w tym roku z sukcesem zakończono jeden przewód na tytuł naukowy profesora, 5 przewodów na stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu oraz 11 przewodów na stopień doktora. Absolwentów ratownictwa medycznego, dla których uroczystość była ukoronowaniem trzech lat studiów, prof. Piotr Małkowski zachęcał do kontynuowania kształcenia na naszej Uczelni. Przypominając o podpisanym 16 października liście intencyjnym w sprawie federacji WUM i UW, stwierdził, że będzie ona miała wpływ na ożywienie kontaktów naukowych i dydaktycznych między tymi uczelniami.

Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś, gratulując otrzymanych tytułów i stopni naukowych, zauważył, że świadczą one o rozwoju zawodowym i znaczących osiągnięciach pracy badawczej. Podkreślił jednak, że podstawową misją pracowników nauki powinien być nie tylko własny rozwój, ale też kształcenie młodszych kolegów i koleżanek oraz dążenie do rozbudzenia w nich pasji naukowej. Wyraził nadzieję, że dla nowych doktorów otrzymanie dyplomu stanie się bodźcem do dalszych wyzwań i katalizatorem do rozpoczęcia kolejnych projektów, zakończonych w przyszłości otrzymaniem stopnia doktora habilitowanego. Zwracając się do absolwentów ratownictwa medycznego powiedział, że dzięki wprowadzeniu nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym sytuacja ratownictwa medycznego poprawia się, a wejście w życie przepisów nowelizacji pozwoli dzisiejszym absolwentom lepiej realizować się w zawodzie.

Gratulacje z okazji uzyskania tytułu profesora w dziedzinie nauk o zdrowiu otrzymała prof. Katarzyna Koziak. Pięciu osobom wręczono dyplom doktora habilitowanego nauk o zdrowiu. Otrzymali je: dr hab. Edyta Krzych-Fałta, dr hab. Mariusz Panczyk, dr hab. Dorota Raczkiewicz, dr hab. Paweł Stefanoff i dr hab. Dorota Włodarczyk. Następnie, po złożeniu ślubowania, jednej osobie wręczono dyplom doktora nauk medycznych, zaś 11 – dyplom doktora nauk o zdrowiu.

Zanim swoje dyplomy odebrali absolwenci kierunku ratownictwo medyczne wręczono nagrodę ufundowaną przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe INTER Polska SA. Katarzyna Ładno – Dyrektor Oddziału w Warszawie INTER Polska wręczyła ją mgr Sylwii Borychowskiej i mgr Iwonie Włodek – absolwentkom studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

W roku akademickim 2017/2018 dyplom licencjata na kierunku ratownictwo medyczne otrzymało 60 osób, w tym dwóch wyróżnionych: Maciej Krajsman i Marcin Oleksiuk, którym dodatkowo wręczono bluzy ufundowane przez Dziekana WNoZ. Specjalny upominek otrzymała także Kinga Czerwińska – starościna roku.

Następnie do zgromadzonych zwrócili się przedstawiciele nowych doktorów habilitowanych (dr hab. Edyta Krzych-Fałta), doktorów (dr Ewa Zawilińska) oraz absolwentów kierunku ratownictwo medyczne (Kinga Czerwińska).

Część artystyczną wypełnił koncert kwartetu smyczkowego Orkiestry WUM w składzie: Elżbieta Sandel – I skrzypce, Paulina Szabelska – II skrzypce, Idalia Dąbrowska – altówka, Marcela Grabowska – wiolonczela.  

Cezary Ksel
Biuro Prasowe

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

WNoZ Ratownictwo 01.jpg
WNoZ Ratownictwo 02.jpg
WNoZ Ratownictwo 03.jpg
WNoZ Ratownictwo 04.jpg
WNoZ Ratownictwo 05.jpg
WNoZ Ratownictwo 06.jpg
WNoZ Ratownictwo 07.jpg
WNoZ Ratownictwo 08.jpg
WNoZ Ratownictwo 09.jpg
WNoZ Ratownictwo 10.jpg
WNoZ Ratownictwo 11.jpg
WNoZ Ratownictwo 12.jpg
WNoZ Ratownictwo 13.jpg
WNoZ Ratownictwo 14.jpg
WNoZ Ratownictwo 15.jpg
WNoZ Ratownictwo 16.jpg
WNoZ Ratownictwo 17.jpg
WNoZ Ratownictwo 18.jpg
WNoZ Ratownictwo 19.jpg
WNoZ Ratownictwo 20.jpg
WNoZ Ratownictwo 21.jpg
WNoZ Ratownictwo 22.jpg
WNoZ Ratownictwo 23.jpg
WNoZ Ratownictwo 24.jpg
WNoZ Ratownictwo 25.jpg
WNoZ Ratownictwo 26.jpg
WNoZ Ratownictwo 27.jpg
WNoZ Ratownictwo 28.jpg
WNoZ Ratownictwo 29.jpg
WNoZ Ratownictwo 30.jpg
WNoZ Ratownictwo 31.jpg
WNoZ Ratownictwo 32.jpg
WNoZ Ratownictwo 33.jpg
WNoZ Ratownictwo 34.jpg
WNoZ Ratownictwo 35.jpg
WNoZ Ratownictwo 36.jpg
WNoZ Ratownictwo 37.jpg
WNoZ Ratownictwo 38.jpg
WNoZ Ratownictwo 39.jpg
WNoZ Ratownictwo 40.jpg
WNoZ Ratownictwo 41.jpg
WNoZ Ratownictwo 42.jpg
WNoZ Ratownictwo 43.jpg
WNoZ Ratownictwo 44.jpg
WNoZ Ratownictwo 45.jpg
WNoZ Ratownictwo 46.jpg
WNoZ Ratownictwo 47.jpg
WNoZ Ratownictwo 48.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter