Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Otwarcie wystawy „100 lat troski o zdrowie Polaków”

23 października prof. Mirosław Wielgoś – Rektor WUM i dr Grzegorz Juszczyk – dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny dokonali otwarcia wystawy „100 lat troski o zdrowie Polaków”.

Ekspozycję przygotowano z okazji obchodów stulecia powstania Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny we współpracy ze Studium Historii Medycyny WUM.

Zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniu przyjęli członkowie władz naszej Uczelni: Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś, Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju prof. Krzysztof J. Filipiak, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. Piotr Wroczyński. Przybyli także m.in. prof. Hanna Stypułkowska-Misiurewicz – wieloletni pracownik Instytutu, dr Grzegorz Cessak – prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, prof. Stefan Tyski – reprezentujący Narodowy Instytut Leków, a także rodzina jednego z Bohaterów wystawy, prof. Jana Kostrzewskiego – syn dr Piotr Kostrzewski oraz córki Maria Kolankiewicz i Anna Gaworska.

Uroczystość otwarcia poprowadziła dr Ewa Skrzypek – Kierownik Studium Historii Medycyny. Witając gości podkreśliła doniosłe znaczenie uroczystości zarówno dla NIZP-PZH, jak dla naszej Uczelni ze względu na długoletnią współpracę między obiema placówkami.

Rektor prof. Mirosław Wielgoś zwrócił uwagę na wkład placówki kierowanej obecnie przez dr. Grzegorza Juszczyka w kształtowanie zdrowia publicznego w Polsce, zapobieganie chorobom zakaźnym i zakażeniom oraz promocję zdrowia. „Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny ma szczególny powód do dumy. Mało jest bowiem w Polsce placówek, które mogą się pochwalić równie bogatą i – co, znając burzliwe losy naszego narodu, warte podkreślenia – nieprzerwaną tradycją. Od wieku Państwowy Zakład Higieny czuwa nad zdrowiem Polaków, aktywnie działając na rzecz: zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, monitorowania zagrożeń, profilaktyki i promocji zdrowia, kształcenia specjalistów oraz wielu innych ważnych społecznie celów” – mówił Rektor. Podkreślił, że w ciągu wieku w działalność Instytutu zaangażowanych było wielu badaczy i lekarzy związanych z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Wśród nich był m.in. prof. Marcin Kacprzak – Rektor Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1955-62.

Następnie głos zabrał dr Grzegorz Juszczyk – dyrektor NIZP-PZH, który przybl­iżył stuletnią historię instytucji, zarys podejmowanych przez placówkę działań na rzecz zdrowia Polaków, jej osiągnięć naukowych, dokonań w zakresie dydaktyki. Zwrócił również uwagę na tradycję współpracy specjalistów Instytutu i naszej Uczelni. Na zakończenie dr Grzegorz Juszczyk podziękował osobom zaangażowanym w przygotowanie wystawy: dr Ewie Skrzypek, prof. Hannie Stypułkowskiej-Misiurewicz, dr Justynie Noworycie-Głowackiej, mgr Joannie Mastalerz-Stępniak i mgr Daisy Skrzypek.

Wystawa „100 lat troski o zdrowie Polaków” składa się z 19 plansz podzielonych tematycznie: „Tak to się zaczęło”, „Siedziba”, „Kontakty międzynarodowe – 20-lecie międzywojenne”, „Wybrani twórcy Państwowego Zakładu Higieny”, „Czas wojny”, „10 lat po wojnie”, „Kolejne lata”, „NIZP-PZH współcześnie”, „Uchronić od zapomnienia stuletnią współpracę WUM i NIZP-PZH”. Ekspozycję oglądać można w Centrum Dydaktycznym (I piętro).

Oprawę muzyczną stanowił koncert Gabrieli Gołaszewskiej (wokal) i Moniki Grabowskiej (fortepian).

Cezary Ksel
Biuro Prasowe

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

 

Otwarcie wystawy 100 lat troski o zdrowie Polaków 01.jpg
Otwarcie wystawy 100 lat troski o zdrowie Polaków 02.jpg
Otwarcie wystawy 100 lat troski o zdrowie Polaków 03.jpg
Otwarcie wystawy 100 lat troski o zdrowie Polaków 04.jpg
Otwarcie wystawy 100 lat troski o zdrowie Polaków 05.jpg
Otwarcie wystawy 100 lat troski o zdrowie Polaków 06.jpg
Otwarcie wystawy 100 lat troski o zdrowie Polaków 07.jpg
Otwarcie wystawy 100 lat troski o zdrowie Polaków 08.jpg
Otwarcie wystawy 100 lat troski o zdrowie Polaków 09.jpg
Otwarcie wystawy 100 lat troski o zdrowie Polaków 10.jpg
Otwarcie wystawy 100 lat troski o zdrowie Polaków 11.jpg
Otwarcie wystawy 100 lat troski o zdrowie Polaków 12.jpg
Otwarcie wystawy 100 lat troski o zdrowie Polaków 13.jpg
Otwarcie wystawy 100 lat troski o zdrowie Polaków 14.jpg
Otwarcie wystawy 100 lat troski o zdrowie Polaków 15.jpg
Otwarcie wystawy 100 lat troski o zdrowie Polaków 16.jpg
Otwarcie wystawy 100 lat troski o zdrowie Polaków 17.jpg
Otwarcie wystawy 100 lat troski o zdrowie Polaków 18.jpg
Otwarcie wystawy 100 lat troski o zdrowie Polaków 19.jpg
Otwarcie wystawy 100 lat troski o zdrowie Polaków 20.jpg
Otwarcie wystawy 100 lat troski o zdrowie Polaków 21.jpg
Otwarcie wystawy 100 lat troski o zdrowie Polaków 22.jpg
Otwarcie wystawy 100 lat troski o zdrowie Polaków 23.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter