Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wykład dr. hab. n. med. Filipa M. Szymańskiego

30 października br. w XVII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego odbył się wykład przeznaczony dla uczniów szkół, które od blisko dwóch lat uczestniczą w programie patronackim naszej Uczelni. W imieniu gospodarzy, prelegenta oraz wszystkich uczestników spotkania, przywitał dyrektor - Piotr Golinowski.

W spotkaniu uczestniczyła także młodzież z dwóch pozostałych szkół objętych patronatem - II LO Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego oraz XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika.

Tym razem z wykładem „Smog, zanieczyszczenia powietrza i co z tego wynika dla lekarza?” wystąpił dr hab. n. med. Filip M. Szymański z I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM. Docent Szymański jest Prezesem Elektem Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Wiceprzewodniczącym Rady Młodych Naukowców przy WUM.
Prelegent poświęcił swoje wystąpienie najważniejszym obecnie czynnikom ryzyka sercowo-naczyniowego wg. WHO czyli: nadciśnieniu tętniczemu, nikotynizmowi, wysokiemu stężeniu glukozy i cholesterolu oraz zanieczyszczeniu powietrza. Omawiając poszczególne z nich, odwołał się zarówno do najnowszej wiedzy medycznej, jak i swoich doświadczeń z praktyki lekarskiej.
Zwracając się do młodzieży, zwrócił m.in. uwagę na kwestie związane z: zagrożeniami wynikającymi z zażywania dopalaczy, obowiązującą klasyfikacją nadciśnienia tętniczego w Polsce i Stanach Zjednoczonych oraz niesubordynacją pacjentów skutkującą zaburzeniem procesu terapeutycznego. Namawiał do krytycznego i selektywnego odbioru informacji zachęcających do zażywania danego medykamentu i zachęcał do wyboru leków sprawdzonych, dających efekt plejotropowy.
Temat wysokiego poziomu cholesterolu był z kolei okazją, aby zdementować mity i zakłamania, którymi posługują się osoby reprezentujący tzw. ruch antystatynowy oraz podkreślić szkodliwość tych działań.
Wykładowca omówił również konsekwencje otyłości i podzielił się wiedzą na temat wybranych zasad prawidłowego żywienia.
Omawiając skutki nikotynizmu, przedstawił alternatywne rozwiązanie jakim jest korzystanie z produktów tytoniowych o najmniejszej szkodliwości. Prelegent najwięcej uwagi poświęcił zanieczyszczeniu powietrza. Wykazał, że choć problem ma charakter globalny, to Polska jest regionem, który na tle Europy ma jedno z najwyższych stężeń pyłów. Poziom zanieczyszczenia w niektórych miejscach bywa tak duży, że stanowi ekwiwalent biernego palenia.

Po wykładzie, który spotkał się z dużym zainteresowaniem, licealiści oraz przedstawiciele grona pedagogicznego mieli okazję zadać prelegentowi pytania.

Na zakończenie spotkania dr hab. Filip M. Szymański otrzymał podziękowania od inicjatora programu - Prorektora ds. Umiędzynarodowienia Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztofa J. Filipiaka oraz Pełnomocnik Rektora ds. pilotażowego programu patronackiego liceów - dr hab. Ewy Bałkowiec-Iskry.

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

Wykład patronacki01.jpg
Wykład patronacki02.jpg
Wykład patronacki03.jpg
Wykład patronacki04.jpg
Wykład patronacki05.jpg
Wykład patronacki06.jpg
Wykład patronacki07.jpg
Wykład patronacki08.jpg
Wykład patronacki09.jpg
Wykład patronacki10.jpg
Wykład patronacki11.jpg
Wykład patronacki12.jpg
Wykład patronacki13.jpg
Wykład patronacki14.jpg
Wykład patronacki15.jpg
Wykład patronacki16.jpg
Wykład patronacki17.jpg
Wykład patronacki18.jpg
Wykład patronacki19.jpg
Wykład patronacki20.jpg
Wykład patronacki21.jpg
Wykład patronacki22.jpg
Wykład patronacki23.jpg
Wykład patronacki24.jpg
Wykład patronacki25.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter