Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Pierwsze międzyuczelniane spotkanie w sprawie federacji WUM i UW

18 grudnia 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące federacji WUM-UW, w którym udział wzięły powołane przez Rektorów obu Uczelni Zespoły.

Zespół Rektorski ds. federacji Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w składzie: mgr Jacek Cichocki – przewodniczący; mgr Maciej Ciemny – Wydział Fizyki; prof. dr hab. Anna Gambin – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki; mgr Aleksandra Majchrzak – Dział Audytu i Kontroli Wewnętrznej; mgr Konrad Zawadzki – Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zespół ds. opracowania założeń działania federacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Uniwersytetem Warszawskim w składzie: prof. dr hab. Krzysztof J. Filipiak - Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – koordynator; mgr Jolanta lików- Kwestor; mgr inż. Ewa Kaczmarek - Dyrektor Pionu ds. Personalnych i Organizacyjnych; mgr Dorota Szubstarska - Dyrektor Pionu ds. Nauki i Transferu Technologii; mgr Marcin Bąder - Dyrektor Centrum Badań Przedklinicznych; lek. med. Bartosz Godek (doktorant) - I Klinika Położnictwa i Ginekologii; radca prawny Jacek Sobczak - Dyrektor Biura Prawnego.

W spotkaniu uczestniczyli również mgr Krzysztof Majewski – Kierownik Biura Prawnego UW oraz mgr Joanna Kwiatkowska – Asystent Rektora WUM.

Podczas posiedzenia omówiono cele i możliwości wspólnej realizacji zadań, uzgodniono zadania zespołów ds. federalizacji w ramach omawianych obszarów współpracy UW-WUM. 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

Zespołu ds opracowania założeń działania federacji  WUM UW [01].jpg
Zespołu ds opracowania założeń działania federacji  WUM UW [08].jpg
Zespołu ds opracowania założeń działania federacji  WUM UW [02].jpg
Zespołu ds opracowania założeń działania federacji  WUM UW [03].jpg
Zespołu ds opracowania założeń działania federacji  WUM UW [04].jpg
Zespołu ds opracowania założeń działania federacji  WUM UW [05].jpg
Zespołu ds opracowania założeń działania federacji  WUM UW [06].jpg
Zespołu ds opracowania założeń działania federacji  WUM UW [07].jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter