Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wykład patronacki dr hab. Ewy Bałkowiec-Iskry

18 grudnia XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika było gospodarzem spotkania, podczas którego odbył się kolejny wykład w ramach Programu Patronackiego naszej Uczelni. Tym razem w roli prelegenta wystąpiła dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra - kierownik uczelnianej Pracowni Farmakologii Bólu Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, pełniąca jednocześnie funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Programu Patronackiego.

Prelegentkę oraz młodzież z trzech stołecznych liceów powitał wicedyrektor Daniel Bagiński.

W pierwszej części prezentacji dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra opowiedziała uczniom o swojej pracy, zwłaszcza aktywności w Europejskiej Agencji Leków. Główną część wystąpienia poświęciła natomiast postępom w leczeniu bezsenności i depresji. Wprowadzając uczniów w problematykę dotycząca snu, doc. E. Bałkowiec-Iskra opowiedziała o mechanizmie zasypiania, w tym roli układu aktywującego, wytłumaczyła z ilu cykli składa się sen i czym się one charakteryzują. Uczniowie dowiedzieli się także o konsolidowaniu śladów pamięci i przepracowaniu emocji przez mózg podczas snu. Pani docent powiedziała także o postaciach, przyczynach i leczeniu bezsenności oraz podzieliła się wiedzą na temat zasad higieny snu.

W kolejnej części wystąpienia wykładowczyni skupiła się na problematyce depresji. Opisała jej rodzaje i wytłumaczyła, jak rozpoznaje się tę chorobę. Podkreśliła zarazem, że zaburzenia snu to pierwszy objaw, który pacjent zauważa w depresji. Wiele uwagi poświeciła także współczesnym lekom antydepresyjnym pozwalającym zaproponować pacjentowi „terapię szytą na miarę.”

Wykład spotkał się z ogromnym zainteresowaniem uczniów, którzy zadawali prelegentce wiele pytań.

Na zakończenie spotkania dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra otrzymała podziękowania od Prorektora ds. Umiędzynarodowienia Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztofa J. Filipiaka, który jest pomysłodawcą Programu Patronackiego.

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

Wykad patronacki01.jpg
Wykad patronacki02.jpg
Wykad patronacki03.jpg
Wykad patronacki04.jpg
Wykad patronacki05.jpg
Wykad patronacki06.jpg
Wykad patronacki07.jpg
Wykad patronacki08.jpg
Wykad patronacki09.jpg
Wykad patronacki10.jpg
Wykad patronacki11.jpg
Wykad patronacki12.jpg
Wykad patronacki13.jpg
Wykad patronacki14.jpg
Wykad patronacki15.jpg
Wykad patronacki16.jpg
Wykad patronacki17.jpg
Wykad patronacki18.jpg
Wykad patronacki19.jpg
Wykad patronacki20.jpg
Wykad patronacki22.jpg
Wykad patronacki23.jpg
Wykad patronacki24.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter