Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Otwarcie Sali Wideokonferencyjnej w WUM

Zgodnie z zapowiedziami z grudniowego Senatu WUM, 7 stycznia br. oficjalnie oddano w użytkowanie Salę Wideokonferencyjną mieszczącą  się w budynku Centrum Biblioteczno-Informacyjnego. W spotkaniu w nowej sali uczestniczyli: Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztof  J. Filipiak, Koordynator Pionu ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju - Michał Cegiełkowski, Dyrektor Centrum Informatyki - Radosław Plewiński oraz  Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Usług i Aplikacji Uczelnianych – Piotr Markiewicz.

Pomieszczenie jest przeznaczone do prowadzenia wideokonferencji przez pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,  w szczególności do posiedzeń komisji w postępowaniach o stopnie i tytuły naukowe. Będzie także służyć innym celom naukowym i dydaktycznym Uczelni.

Sala wyposażona jest w najnowocześniejszy terminal wideokonferencyjny, w skład którego wchodzi kamera z 5-krotnym zoomem optycznym a także z poszerzonym kątem widzenia. Kamera obsługuje połączenia wideo w jakości 1080P, natomiast dźwięk w jakości  HD wspierany jest przez głośniki  Harman.
Obraz wyświetlany jest na ścianie wideo, zbudowanej na specjalnej konstrukcji zapewniającej minimalny odstęp pomiędzy czteroma 55-calowymi monitorami bezbramkowymi.

Usługi wideokonferencji  realizowane są przy użyciu bezpiecznego i wysokiej jakości systemu wideokonferencyjnego w sieci PIONIER.

W dniu otwarcia Sali odbyło się  już pierwsze posiedzenie habilitacyjne  organizowane przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Ze strony naszej Uczelni  w spotkaniu wzięła udział prof. Jolanta Małyszko z Katedry i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych. Podczas wideo transmisji połączono się 5 ośrodkami naukowymi jednocześnie.

Sala Wideokonferencyjna mieści się w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym na III piętrze w pokoju 308.

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM 

2019_01_07 Sala Multimedialna_01.jpg
2019_01_07 Sala Multimedialna_02.jpg
2019_01_07 Sala Multimedialna_03.jpg
2019_01_07 Sala Multimedialna_04.jpg
2019_01_07 Sala Multimedialna_05.jpg
2019_01_07 Sala Multimedialna_06.jpg
2019_01_07 Sala Multimedialna_07.jpg
2019_01_07 Sala Multimedialna_08.jpg
2019_01_07 Sala Multimedialna_09.jpg
2019_01_07 Sala Multimedialna_10.jpg
2019_01_07 Sala Multimedialna_11.jpg
2019_01_07 Sala Multimedialna_12.jpg
2019_01_07 Sala Multimedialna_13.jpg
2019_01_07 Sala Multimedialna_14.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter