Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Nasz naukowiec na czele Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

Dr n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska z Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych naszej Uczelni została wybrana prezesem Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Swoją funkcję będzie pełnić przez najbliższe trzy lata. Wyboru dokonano podczas II Forum Leczenia Ran, który odbywał się w Zakopanem w dniach 11-13 października 2018 r.


Dr n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska jest ekspertem w dziedzinie stopy cukrzycowej. Dotychczas była sekretarzem Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran oraz przewodniczącą zespołu ds. ustalania zaleceń w zakresie zespołu stopy cukrzycowej z ramienia PTLR.

Stowarzyszenie, na czele którego stanęła dr Beata Mrozikiewicz-Rakowska stawia sobie za cel zmianę obecnych metod i standardów postępowania z pacjentami cierpiącymi z powodu różnego rodzaju ran ostrych i niegojących się. W swojej działalności skupia się w szczególności na problematyce leczenia i opieki nad ranami niegojącymi się, takimi jak owrzodzenia podudzi (żylakowate i tętnicze) oraz odleżyny.
Kluczowym działaniem PTLR jest szeroka edukacja środowiska medycznego.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter