Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Fundacja Rozwoju WUM przyznała stypendia wyjazdowe

Znamy laureatów konkursu na stypendia wyjazdowe, które przyznał Zarząd Fundacji Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Po rozpatrzeniu 20 wniosków złożonych przez 8 studentów i 12 doktorantów, zdecydowano, że stypendia otrzymają:

Krzysztof Bartkowiak – student  I Wydziału Lekarskiego
Paweł Matryba –  student I Wydziału Lekarskiego
Karolina Grąt –   doktorantka I Wydziału Lekarskiego
Krzysztof Ozierański –  doktorant I Wydziału Lekarskiego

Stypendium obejmuje wyjazd do uznanego ośrodka zagranicznego na okres nie krótszy niż 14 dni i wynosi 10 tysięcy złotych brutto.

Wszyscy laureaci mają znaczący dorobek naukowy w postaci  IF swoich prac. Są kierownikami lub wykonawcami projektów badawczych, zaś ich doświadczenie obejmuje również staże naukowe. W przeszłości otrzymywali nagrody i wyróżnienia oraz stypendia za osiągnięcia naukowe. Docenieni przez Fundację byli także członkami komitetów organizacyjnych sympozjów naukowych. Pozytywnie oceniono również ich aktywny udział w pracach towarzystw naukowych  oraz organizacji studenckich i doktoranckich.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter