Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wykład patronacki

25 stycznia br. w II LO Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego odbył się pierwszy w tym roku kalendarzowym wykład dedykowany uczniom szkół, które uczestniczą w Programie Patronackim naszej Uczelni. W roli prelegenta wystąpił dr hab. Zenon Huczek z I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM.

Oprócz gospodarzy w spotkaniu uczestniczyli także licealiści z pozostałych warszawskich szkół objętych patronatem naszej Uczelni - XVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika. W imieniu gospodarzy wszystkich uczestników wydarzenia przywitała – dyrektor Barbara Kordas. Sylwetkę dr. hab. Zenona Huczka przedstawiła doc. Ewa Bałkowiec–Iskra – Pełnomocnik Rektora ds. Pilotażowego Programu Patronackiego.

Prelegent omówił najważniejsze patologie związane z układem sercowo-naczyniowym: chorobę wieńcową oraz tzw. choroby strukturalne - stenozę aortalną, niedomykalność mitralną, nieprawidłowe połączenia w sercu i migotanie przedsionków. Wyjaśnił także, jakimi metodami diagnostycznymi i terapeutycznymi dysponuje współczesna kardiologia. Omawiając angioplastykę, koronarografię czy też zabiegi z użyciem stentów wieńcowych podkreślił, że ich zastosowanie było prawdziwa rewolucją w medycynie.  Odnosząc się do chorób strukturalnych opowiedział m.in.  o pierwszej implantacji zastawki  metodą przezskórną, która zapoczątkowała erę bezoperacyjnego wstawiania zastawek. Licealiści dowidzieli się także na czym polegają inne stosowane obecnie sposoby korekcji i jak wygląda praca kardiologa.

Po zakończeniu wystąpienia, uczniowie zadawali prelegentowi pytania i dzielili się spostrzeżeniami.

Spotkanie zakończyła dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra, która przekazała wykładowcy podziękowania od Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztofa J. Filipiaka, który jest inicjatorem Programu Patronackiego.

Zdjęcia: WandaWidomska
Dział Fotomedyczny WUM

Wykad patronacki01.jpg
Wykad patronacki02.jpg
Wykad patronacki03.jpg
Wykad patronacki04.jpg
Wykad patronacki05.jpg
Wykad patronacki06.jpg
Wykad patronacki07.jpg
Wykad patronacki08.jpg
Wykad patronacki09.jpg
Wykad patronacki10.jpg
Wykad patronacki11.jpg
Wykad patronacki12.jpg
Wykad patronacki13.jpg
Wykad patronacki14.jpg
Wykad patronacki15.jpg
Wykad patronacki16.jpg
Wykad patronacki17.jpg
Wykad patronacki18.jpg
Wykad patronacki19.jpg
Wykad patronacki20.jpg
Wykad patronacki21.jpg
Wykad patronacki22.jpg
Wykad patronacki23.jpg
Wykad patronacki24.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter