Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Nominacje profesorskie

17 maja br. Prezydent RP Andrzej Duda wręczył nominacje profesorskie. Wśród  55. nowo mianowanych nauczycieli akademickich oraz pracowników nauki i sztuki znaleźli się przedstawiciele Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Podczas uroczystości, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim, nominacje profesorskie otrzymali: prof. Hanna Pituch z Katedry i Zakładu Mikrobilogii Lekarskiej, prof. Marcin Grabowski z I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM, prof. Piotr Suchocki z Zakładu Bioanalizy i Analizy Leków oraz prof. Marcin Ufnal – kierownik Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej.

Foto Krzysztof Sitkowski /KPRP

Prezydent wręcza akt nominacyjny prof. Hannie Pituch

Prezydent wręcza akt nominacyjny prof. Marcinowi Grabowskiemu

Prezydent wręcza akt nominacyjny prof. Piotrowi Suchockiemu

Prezydent wręcza akt nominacyjny prof. Marcinowi Ufnalowi

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter