Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wizyta Delegacji Chińskiej Republiki Ludowej

3 września br. delegacja Chińskiej Republiki Ludowej, zainteresowana podpisaniem Umowy Bilateralnej z WUM obejmującej m.in. szkolenia studentów i lekarzy, a także umożliwienie chińskim studentom naukę w ramach English Division, gościła z wizytą na naszej Uczelni.

Stronę chińską reprezentował prof. Fuyong Jiao ze Szpitala Shanxi, jak również pediatrzy i neurolodzy: dr Jianli Hao (Suide Ren'ai Hospital), dr Steven Xu (Southwest Children's Rehabilitation Hospital of Chengdu), dr Stanley Yang, dr Wensen Zheng, dr Jianbao Yu (Southwest Children's Hospital of Chengdu).

Podczas oficjalnej części, która odbyła się w Rektoracie WUM, gości powitała Prodziekan ds. Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II WL – prof. Bożena Werner, która zaprezentowała nasz Uniwersytet oraz omówiła kształcenie w języku angielskim. Współgospodarzami spotkania byli: prof. Sergiusz Jóźwiak, prof. Kazimierz Szopiński, doc. Ernest Kuchar, dr Joanna Schreiber-Zamora, lek. Monika Słowińska, którym towarzyszyli: Michał Cegiełkowski – Koordynator Pionu ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju oraz Lidia Przepióra-Dziewulska – Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą.

W trakcie spotkania delegacja chińska podzieliła się osiągnięciami swoich specjalistów w dziedzinie pediatrii.

Druga część wizyty odbyła się w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM. Prof. Fuyong Jiao wraz z delegacją zwiedził Klinikę Neonatologii, kierowaną przez prof. Bożenę Kociszewską- Najman, Klinikę Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej, kierowaną przez prof. Bożenę Werner, Klinikę Neurologii Dziecięcej, kierowaną przez prof. Sergiusza Jóźwiaka oraz Klinikę Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, kierowaną przez doc. Ernesta Kuchara. Kierownicy wspomnianych jednostek obszernie zaprezentowali ich działalność oraz osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, co spotkało się z dużym zainteresowaniem naszych zagranicznych gości. Strona Chińska była pod ogromnym wrażeniem Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM zwłaszcza zaś wyposażenia klinik i organizacji pracy.

Ostatnim punktem programu był wykład znamienitego gościa, szefa delegacji – prof. Fuyong Jiao, zatytułowany: Diagnosis and Treatment of Tic Disorders in China.

Lidia Przepióra-Dziewulska
Dział Współpracy z Zagranicą

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

Delegacja z Chin01.jpg
Delegacja z Chin02.jpg
Delegacja z Chin03.jpg
Delegacja z Chin04.jpg
Delegacja z Chin05.jpg
Delegacja z Chin06.jpg
Delegacja z Chin07.jpg
Delegacja z Chin08.jpg
Delegacja z Chin09.jpg
Delegacja z Chin10.jpg
Delegacja z Chin11.jpg
Delegacja z Chin12.jpg
Delegacja z Chin13.jpg
Delegacja z Chin14.jpg
Delegacja z Chin15.jpg
Delegacja z Chin16.jpg
Delegacja z Chin17.jpg
Delegacja z Chin18.jpg
Delegacja z Chin19.jpg
Delegacja z Chin20.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter