Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Pierwsze Spotkanie Klubu Innowacji PLUS z udziałem JM Rektora prof. Mirosława Wielgosia

26 września br. odbyło się pierwsze Spotkanie Klubu Innowacji PLUS, zorganizowanego wspólnie przez obie Uczelnie: Warszawski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Warszawski. To wyjątkowe wydarzenie pod hasłem „Federacja dla Zdrowia” otworzyli: JM Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś oraz JM Rektor UW prof. Marcin Pałys. Głos zabrał również Jacek Sztolcman - dyrektor nowo otwartego Centrum Współpracy i Dialogu UW, w którym odbyło się spotkanie.

Podczas sesji naukowej poświęconej innowacjom technologicznym w medycynie, swoje prezentacje przedstawili naukowcy i badacze z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: z Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych: prof. Grzegorz Basak (Saventic Health spin-out WUM) - Sztuczna inteligencja w służbie onkologii i chorób rzadkich i dr n. med. Jarosław Biliński (przyszły spin-out WUM) - Human Biome Institute jako naturalna odpowiedź na zagrożenie stulecia – antybiotykooporność, oraz z Zakładu Medycyny Genomowej dr hab. Anna Wójcicka (Warsaw Genomics spin-out UW) - Jak genetyka indywidualizuje opiekę medyczną .

Wśród licznie zgromadzonych uczestników Spotkania znaleźli się również przedstawiciele Centrum Transferu Technologii WUM z Dyrektor Anną Kulą.

Wydarzenie jest kolejnym przykładem coraz ściślejszej współpracy WUM i UW.

Centrum Współpracy i Dialogu UW to nowa jednostka - platforma do promocji dokonań i sukcesów naukowych kadry akademickiej oraz udostępniania wiedzy i odkryć szerokiemu gronu odbiorców, partnerów oraz instytucji zewnętrznych.

 

Klaudia Wendycz
Biuro Prasowe WUM

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

Klub Innowatora UW WUM 01.jpg
Klub Innowatora UW WUM 02.jpg
Klub Innowatora UW WUM 03.jpg
Klub Innowatora UW WUM 04.jpg
Klub Innowatora UW WUM 05.jpg
Klub Innowatora UW WUM 06.jpg
Klub Innowatora UW WUM 07.jpg
Klub Innowatora UW WUM 08.jpg
Klub Innowatora UW WUM 09.jpg
Klub Innowatora UW WUM 10.jpg
Klub Innowatora UW WUM 11.jpg
Klub Innowatora UW WUM 12.jpg
Klub Innowatora UW WUM 13.jpg
Klub Innowatora UW WUM 14.jpg
Klub Innowatora UW WUM 15.jpg
Klub Innowatora UW WUM 16.jpg
Klub Innowatora UW WUM 17.jpg
Klub Innowatora UW WUM 18.jpg
Klub Innowatora UW WUM 19.jpg
Klub Innowatora UW WUM 20.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter