Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Dni Adaptacyjne

W dniach od 27-30 września br. studenci, którzy rozpoczynają kształcenie na naszej Uczelni uczestniczyli w Dniach Adaptacyjnych zorganizowanych przez Samorządy Studenckie poszczególnych Wydziałów. Swój „Orientation Week” mieli także obcokrajowcy zaczynający studia w English Division.

Głównym celem Dni Adaptacyjnych było poznanie Uczelni z perspektywy studenta i integracja pierwszoroczniaków. W trakcie spotkań, nowo przyjęci studenci mieli możliwość poznania Władz swojego Wydziału, dowiedzieli się, jak wygląda struktura Uczelni oraz odbyli szkolenia z zakresu praw i obowiązków studenta. Ponadto, uzyskali mnóstwo cennych informacji dotyczących praktycznego wymiaru edukacji - swoją wiedzą w tym zakresie podzielili się zarówno przedstawiciele Władz Dziekańskich, jak i koledzy ze starszych lat studiów. Stawiający pierwsze kroki na naszej Uczelni spotkali się także z przedstawicielami wybranych organizacji studenckich. W  programie Dni Adaptacyjnych nie zabrakło quizów z nagrodami.

W imieniu Wydziałów nowo przyjętych studentów powitali: prof. Marcin Wojnar - Dziekan Wydziału Lekarskiego, dr hab. Daniel Młocicki  - Prodziekan ds. studenckich I–II roku Wydziału Lekarskiego, dr hab. Marek Postuła – Prodziekan ds. Studenckich English Division, dr hab. n. farm. Piotr Luliński - Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju Wydziału Farmaceutycznego, dr Agnieszka Zielińska  opiekun studentów I roku analityki medycznej, prof. dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek - Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu, Anna Ostaszewska - opiekun studentów I roku na kierunku fizjoterapia Wydziału Medycznego, dr hab. Leopold Wagner - opiekun  studentów I roku na kierunku lekarsko-dentystycznym Wydziału Stomatologicznego. Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu spotkali się także z prof. Bolesławem Samolińskim - członkiem Rady Uczelni, który przybliżył nowo przyjętym historię naszego Uniwersytetu, opowiedział o planach związanych z federalizacją WUM i UW i wyjaśnił, jak  funkcjonuje Uczelnia po wprowadzeniu Ustawy 2.0.

Fot. Dział Fotomedyczny WUM

Dzień adaptacyjny ED - spotkanie w Medyku 01.jpg
Dzień adaptacyjny ED - spotkanie w Medyku 02.jpg
Dzień adaptacyjny ED - spotkanie w Medyku 03.jpg
Dzień adaptacyjny ED - spotkanie w Medyku 04.jpg
Dzień adaptacyjny ED - spotkanie w Medyku 05.jpg
Dzień adaptacyjny ED - spotkanie w Medyku 06.jpg
Dzień adaptacyjny ED - spotkanie w Medyku 07.jpg
Dzień adaptacyjny ED - spotkanie w Medyku 08.jpg
Dzień adaptacyjny ED - spotkanie w Medyku 09.jpg
Dzień adaptacyjny ED - spotkanie w Medyku 10.jpg
Dzień adaptacyjny ED - spotkanie w Medyku 11.jpg
Dzień adaptacyjny ED - spotkanie w Medyku 12.jpg
Dzień adaptacyjny ED - spotkanie w Medyku 13.jpg
Dzień adaptacyjny ED - spotkanie w Medyku 14.jpg
Dzień adaptacyjny ED - spotkanie w Medyku 15.jpg
Dzień adaptacyjny ED 01.jpg
Dzień adaptacyjny ED 02.jpg
Dzień adaptacyjny ED 03.jpg
Dzień adaptacyjny ED 04.jpg
Dzień adaptacyjny ED 05.jpg
Dzień adaptacyjny ED 06.jpg
Dzień adaptacyjny ED 07.jpg
Dzień adaptacyjny ED 08.jpg
Dzień adaptacyjny ED 09.jpg
Dzień adaptacyjny ED 10.jpg
Dzień adaptacyjny ED 11.jpg
Dzień adaptacyjny ED 12.jpg
Dzień adaptacyjny ED 13.jpg
Dzień adaptacyjny ED 14.jpg
Dzień adaptacyjny ED 15.jpg
Dzień adaptacyjny WF 01.jpg
Dzień adaptacyjny WF 02.jpg
Dzień adaptacyjny WF 03.jpg
Dzień adaptacyjny WF 04.jpg
Dzień adaptacyjny WF 05.jpg
Dzień adaptacyjny WF 06.jpg
Dzień adaptacyjny WF 07.jpg
Dzień adaptacyjny WF 08.jpg
Dzień adaptacyjny WF 09.jpg
Dzień adaptacyjny WF 10.jpg
Dzień adaptacyjny WF 11.jpg
Dzień adaptacyjny WF 12.jpg
Dzień adaptacyjny WF 13.jpg
Dzień adaptacyjny WF 14.jpg
Dzień adaptacyjny WF 15.jpg
Dzień adaptacyjny WF 16.jpg
Dzień adaptacyjny WF 17.jpg
Dzień adaptacyjny WF 18.jpg
Dzień adaptacyjny WF 19.jpg
Dzień adaptacyjny WF 20.jpg
Dzień adaptacyjny Aula 01.jpg
Dzień adaptacyjny Aula 02.jpg
Dzień adaptacyjny Aula 03.jpg
Dzień adaptacyjny Aula 04.jpg
Dzień adaptacyjny Aula 05.jpg
Dzień adaptacyjny Aula 06.jpg
Dzień adaptacyjny Aula 07.jpg
Dzień adaptacyjny Aula 08.jpg
Dzień adaptacyjny Aula 09.jpg
Dzień adaptacyjny Aula 10.jpg
Dzień adaptacyjny Aula 11.jpg
Dzień adaptacyjny Aula 12.jpg
Dzień adaptacyjny Aula 13.jpg
Dzień adaptacyjny Aula 14.jpg
Dzień adaptacyjny Aula 15.jpg
Dzień adaptacyjny Aula 16.jpg
Dzień adaptacyjny Aula 17.jpg
Dzień adaptacyjny Aula 18.jpg
Dzień adaptacyjny Aula 19.jpg
Dzień adaptacyjny Aula 20.jpg
Dzień adaptacyjny WL 01.jpg
Dzień adaptacyjny WL 02.jpg
Dzień adaptacyjny WL 03.jpg
Dzień adaptacyjny WL 04.jpg
Dzień adaptacyjny WL 05.jpg
Dzień adaptacyjny WL 06.jpg
Dzień adaptacyjny WL 07.jpg
Dzień adaptacyjny WL 08.jpg
Dzień adaptacyjny WL 09.jpg
Dzień adaptacyjny WL 10.jpg
Dzień adaptacyjny WL 11.jpg
Dzień adaptacyjny WL 12.jpg
Dzień adaptacyjny WL 13.jpg
Dzień adaptacyjny WL 14.jpg
Dzień adaptacyjny WL 15.jpg
Dzień adaptacyjny WL 16.jpg
Dzień adaptacyjny WL 17.jpg
Dzień adaptacyjny WL 18.jpg
Dzień adaptacyjny WL 19.jpg
Dzień adaptacyjny WL 20.jpg
Dzień Adaptacyjny Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM 2019 01.jpg
Dzień Adaptacyjny Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM 2019 02.jpg
Dzień Adaptacyjny Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM 2019 03.jpg
Dzień Adaptacyjny Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM 2019 04.jpg
Dzień Adaptacyjny Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM 2019 05.jpg
Dzień Adaptacyjny Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM 2019 06.jpg
Dzień Adaptacyjny Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM 2019 07.jpg
Dzień Adaptacyjny Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM 2019 08.jpg
Dzień Adaptacyjny Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM 2019 09.jpg
Dzień Adaptacyjny Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM 2019 10.jpg
Dzień Adaptacyjny Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM 2019 11.jpg
Dzień Adaptacyjny Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM 2019 12.jpg
Dzień Adaptacyjny Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM 2019 13.jpg
Dzień Adaptacyjny Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM 2019 14.jpg
Dzień Adaptacyjny Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM 2019 15.jpg
Dzień Adaptacyjny Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM 2019 16.jpg
Dzień Adaptacyjny Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM 2019 17.jpg
Dzień adaptacyjny WNoZ 01.jpg
Dzień adaptacyjny WNoZ 02.jpg
Dzień adaptacyjny WNoZ 03.jpg
Dzień adaptacyjny WNoZ 04.jpg
Dzień adaptacyjny WNoZ 05.jpg
Dzień adaptacyjny WNoZ 06.jpg
Dzień adaptacyjny WNoZ 07.jpg
Dzień adaptacyjny WNoZ 08.jpg
Dzień adaptacyjny WNoZ 09.jpg
Dzień adaptacyjny WNoZ 10.jpg
Dzień adaptacyjny WNoZ 11.jpg
Dzień adaptacyjny WNoZ 12.jpg
Dzień adaptacyjny WNoZ 13.jpg
Dzień adaptacyjny WNoZ 14.jpg
Dzień adaptacyjny WNoZ 15.jpg
Dzień adaptacyjny WNoZ 16.jpg
Dzień adaptacyjny WNoZ 17.jpg
Dzień adaptacyjny WNoZ 18.jpg
Dzień adaptacyjny WNoZ 19.jpg
Dzień adaptacyjny WNoZ 20.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter