Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Podpisanie umowy o współpracy między I Wydziałem Lekarskim WUM i firmą Siemens Healthcare Sp. z o.o.

26 września 2019 r. w siedzibie I Wydziału Lekarskiego WUM odbyło się podpisanie umowy o współpracy między I Wydziałem Lekarskim WUM i firmą Siemens Healthcare Sp. z o.o. Sygnatariuszami umowy byli Członek Zarządu Siemens Healthcare Sp. z o.o. pani Emilia Tkacz i pan Ryszard Głażewski, a z ramienia I Wydziału Lekarskiego WUM - Dziekan prof. Paweł Włodarski. W podpisaniu umowy uczestniczył prodziekan I Wydziału Lekarskiego ds. studentów IV-VI roku prof. Rafał Krenke - przedstawiciel Wydziału w rozmowach, które doprowadziły do nawiązania tej współpracy.

Umowa stanowi podstawę do  kontynuowania nawiązanej przed rokiem współpracy między I Wydziałem Lekarskim a firmą Siemens Healthcare w zakresie kształcenia studentów. Dzięki nowej umowie nauczyciele akademiccy oraz studenci będą mieli możliwość korzystania z doskonale wyposażonego, nowoczesnego ośrodka szkoleniowego Siemens Healthcare, w którym będzie się odbywać część zajęć z radiologii dla studentów kierunku lekarskiego. Studenci, którzy w ubiegłym roku odbywali zajęcia w tym ośrodku bardzo wysoko ocenili jego walory edukacyjne i podkreślali możliwość praktycznego zapoznania się i wykorzystania najnowszych rozwiązań technologicznych w zakresie prezentacji obrazów radiologicznych. Podczas spotkania władz I Wydziału Lekarskiego WUM z przedstawicielami Siemens Healthcare podkreślono bardzo dobrą dotychczasową współpracę oraz korzyści wynikające z niej dla obu stron.

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

I-WL_0001.jpg
I-WL_0003.jpg
I-WL_0004.jpg
I-WL_0005.jpg
I-WL_0006.jpg
I-WL_0007.jpg
I-WL_0008.jpg
I-WL_0009.jpg
I-WL_0012.jpg
Akademia Siemens Healthineers [02].jpg
Akademia Siemens Healthineers [03].jpg
Akademia Siemens Healthineers [15].jpg
Akademia Siemens Healthineers [20].jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter