Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Granty dla naukowców z I Katedry i Kliniki Kardiologii

Podczas dorocznego XXIII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego odbywającego się w dniach 26-28 września 2019 r. lek. Agata Tymińska oraz dr Krzysztof Ozierański pracujący w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) otrzymali dwa prestiżowe granty naukowe przyznane przez Kapitułę Naukową Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego na dalszą realizację programu szerokiej diagnostyki pacjentów z kardiomiopatią zapalną/zapaleniem mięśnia sercowego. 

Lek. Agata Tymińska otrzymała Grant Naukowy ufundowany przez firmę Servier, natomiast dr Krzysztof Ozierański otrzymał Grant Młodego Naukowca przyznawany ze środków statutowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 

Program opiera się na diagnostyce laboratoryjnej, obrazowej, biopsji mięśnia sercowego oraz długoterminowej obserwacji pacjentów z zapaleniem mięśnia sercowego. Celem programu jest poprawa diagnostyki i zrozumienia kardiomiopatii zapalnej, a w konsekwencji poprawa rokowania i jakości życia pacjentów. Rozpoznanie kardiomiopatii zapalnej jest bardzo wymagającym procesem diagnostycznym, stąd choroba ta jest często pomijana, prowadząc do postępu choroby. Przebieg kardiomiopatii zapalnej może być łagodny lub bardzo zaawansowany i przybrać postać groźnych zaburzeń rytmu serca oraz ciężkiej niewydolności serca, niejednokrotnie wymagającej transplantacji serca, stąd duża potrzeba dalszych badań w tym zakresie.  

Program realizowany jest przez zespół I Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK) WUM, kierowanej przez prof. Grzegorza Opolskiego, we współpracy z Uniwersytetem w Padwie (Włochy) oraz Uniwersytetem w Tuebingen (Niemcy). Do współpracy zapraszane są również inne ośrodki z Polski.

Źródło: I Katedra i Klinika Kardiologii WUM

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter