Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Nagroda dla naukowca WUM

Podczas XI Kongresu Europejskiej Federacji Bólu EFIC®, który odbywał się w dniach się od 4-7 września 2019 r. w Walencji (Hiszpania) dr Tomasz Dzierżanowski z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego otrzymał nagrodę za najlepszą prezentację abstraktu w kategorii Terapie Przeciwbólowe (Pain Therapies).

Tytuł nagrodzonej prezentacji to: Topical Morphine for the Treatment of Cancer-Related Painful Mucosal and Cutaneos Lesions: A double-Blind, Placebo-Controlled Cross-Over Clinical Trial.

Do prezentacji zgłoszono 1100 abstraktów prac oryginalnych. Przyznano cztery nagrody w czterech kategoriach: Pain Syndromes, Basics in Pain, Diagnosis and Measurement in Pain i Pain Therapies oraz odrębnie nagrodzono młodych naukowców.

Europejska Federacja Bólu, EFIC®, to założona w 1993 r. międzynarodowa organizacja zajmująca się badaniami w dziedzinie bólu. Zrzesza ponad 20 000 europejskich przedstawicieli służby zdrowia zajmujących się ostrymi i przewlekłymi zespołami bólowymi.

Odbywające się co dwa lata Kongresy Federacji są wydarzeniami gromadzącymi wybitnych ekspertów, którzy dzielą sią się swoimi osiągnięciami, pomysłami i wiedzą. Kongresy są także okazją do poznania najnowszych trendów w zakresie medycyny przeciwbólowej.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter