Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Nowy numer MDW 8-9/2019

W najnowszym, podwójnym, inauguracyjnym numerze Czasopisma WUM „Medycyna Dydaktyka Wychowanie” 8-9/2019 polecamy rozmowę z JM Rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosławem Wielgosiem.

Ponadto w numerze:

Poczet Rektorów 1950-2016

Władze rektorskie i dziekańskie w roku akademickim 2019/2020

Rady Dyscyplin Naukowych, Szkoła Doktorska, Studium Doktoranckie, Centrum Doskonalenia Edukacji Medycznej, Centrum Kształcenia Podyplomowego, Rada Uczelni

Nowo powołani kierownicy katedr, klinik i zakładów od 1 października 2019 r.

Wykład inauguracyjny prof. Jerzego Woźnickiego

Wywiad z Przewodniczącą Zarządu Samorządu Studentów mgr farm. Natalią Bierezowicz

Czepkowanie absolwentek kierunku położnictwo

Jubileusz 90-lecia urodzin prof. Tadeusza Tołłoczki

Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego

Dyplomy dla doktorów i doktorów habilitowanych Wydziału Farmaceutycznego

Przełomowe wyniki badań naszych naukowców opublikowane w „Nature Communications”

Zarządy Samorządów Wydziałowych WUM

Kalendarz wydarzeń akademickich w roku 2019/2020

 

Numer dostępny jest w wersji online pod adresem: http://bp.wum.edu.pl/gazeta

 

Cezary Ksel
Redakcja MDW

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter