Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

WUM w kolejnym rankingu najlepszych Uniwersytetów

W trzeciej edycji międzynarodowego zestawienia The Three University Missions Moscow Ranking po raz pierwszy uwzględniono Warszawski Uniwersytet Medyczny. Spośród 12 polskich Uczelni odnotowanych w rankingu, WUM jest jedyną uczelnią medyczną.

Warszawski Uniwersytet Medyczny znalazł się w dziewiątej setce zestawienia obejmującego 1200 uniwersytetów z 79 krajów (poz. 901-1000). Twórcy rankingu poddali ewaluacji 1700 Uczelni, które zajęły wysokie pozycje w globalnych zestawieniach lub krajowych rankingach akademickich wymienionych w spisie rankingów narodowych IREG - Inventory of National Rankings lub wykazywały wysoką wydajność naukową według Web of Science. Trzy najlepsze uczelnie to według twórców rankingu: Harvard University, Massachussets Institute of Technology i University of Pennsylvania.

Z polskich uczelni na czele uplasował się Uniwersytet Warszawski (poz. 113). Kolejne miejsca zajęły Uniwersytet Jagielloński (poz. 401-450), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (poz. 601-650), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (poz. 601-650). Na równorzędnej pozycji do WUM znalazły się Politechnika Warszawska (poz. 901-1000) i Uniwersytet Wrocławski (poz. 901-1000). Kolejne miejsca przypadły Uniwersytetowi Łódzkiemu (poz. 1001-1100), Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (poz. 1001-1100), Politechnice Krakowskiej (poz. 1001-1100) Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach (poz. 1101-1200) i Uniwersytetowi Gdańskiemu (poz. 1101-1200).

The Three University Missions Moscow Ranking ocenia trzy kluczowe misje Uczelni edukację, badania i współpracę ze społeczeństwem. Metodologia rankingu nie korzysta z badań reputacji, ale opiera się na obiektywnych danych dotyczących takich kryteriów jak: międzynarodowe osiągnięcia studentów, liczba studentów obcokrajowców w stosunku do ogółu studentów, stosunek budżetu Uczelni i liczby pracowników do ogólnej liczby studentów, nagrody przyznawane pracownikom i absolwentom wg listy IREG (Observatory on Academic Ranking and Excellance), liczba cytowań na poziomie globalnym i krajowym wg baz Scopus i Web of Science oraz liczba absolwentów wymienionych indywidualnie w Wikipedii.

Szczegółowe informacja na stronie https://mosiur.org/news/#47

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter