Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Immatrykulacja studentów Wydziału Medycznego

7 października br. nowo utworzony Wydział Medyczny po raz pierwszy przyjął w poczet swojej społeczności 470 studentów. Oficjalnie kształcenie rozpoczęło 31 osób na kierunku audiofonologia z protetyką słuchu, 75 na kierunku elektroradiologia, 68 na kierunku logopedia ogólna i kliniczna oraz 296 na kierunku fizjoterapia.

Uroczystość, której przewodniczył Dziekan Wydziału Medycznego – dr hab. Dariusz Białoszewski, rozpoczęła się wykonaniem pieśni Gaude Mater Polonia oraz Hymnu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W immatrykulacji uczestniczyły władze rektorskie reprezentowane przez prof. Barbarę Górnicką – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. Lidię Rudnicką – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia Promocji i Rozwoju oraz prof. Wojciecha Braksatora – Prorektora ds. Klinicznych i Inwestycji. Obecni byli także Dziekani i Prodziekani bratnich Wydziałów oraz władze dziekańskie Wydziału Medycznego – dr hab. Magdalena Malejczyk – Prodziekan ds. kierunków Audiofonologia, Elektroradiologia i Logopedia oraz dr Monika Lewandowska – Prodziekan ds. kierunku Fizjoterapia. Zaproszenie gospodarzy przyjęli ponadto reprezentanci władz administracyjnych Uczelni, konsultanci wojewódzcy w dziedzinie fizjoterapii, ortopedii i traumatologii oraz radiologii i diagnostyki obrazowej, a także dyrektorzy i prezesi zarządów podmiotów leczniczych, w których będą się odbywać zajęcia studentów Wydziału Medycznego.

Pamiętajcie, że właśnie przechodzicie do historii naszego uniwersytetu, jako pierwszy rocznik nowo utworzonego Wydziału Medycznego” – powiedział do immatrykulowanych Dziekan i dodał, że mają niebywałą  szansę współtworzenia nowej jednostki, co jest zarówno wielkim przywilejem, jak i obowiązkiem. Nawiązał także do ponad dwustuletniej historii Uniwersytetu, w którego tradycję wpisuje się nowy Wydział oraz wyjaśnił symbolikę godła Wydziału Medycznego.

Do nowych członków naszej społeczności zwróciła się także prof. Barbara Górnicka, która gratulując im przyjęcia na studia zapewniła o swoim wsparciu i zachęcała do dzielenia się z nią sukcesami i problemami. Przekazała także słowa JM Rektora, który przywitał studentów w uczelnianej rodzinie i wyraził się z uznaniem o ich sukcesie rekrutacyjnym nazywając ich najlepszymi z najlepszych. Zapewnił także, że na WUMie kształcimy zgodnie z najlepszymi standardami i dyplom tej Uczelni jest przepustką do rozwoju w najlepszych ośrodków medycznych całego kraju. Pogratulował także podjęcia wyzwania, jakim jest stworzenie nowego Wydziału jego Władzom.

Do immatrykulowanych zwrócili się także dr Zbigniew Wroński – Wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów ds. nauki i edukacji, dr hab. Witold Rongies – Konsultant wojewódzki w dziedzinie dziedzinie fizjoterapii, a jednocześnie członek Rady WM, dr Piotr Palczewski – Konsultant wojewódzki w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, dr hab. Piotr Skarzyński – sekretarz Towarzystwa Otolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich oraz prof. Krzysztof Owczarek – Kierownik Zakładu Psychologii i Komunikacji Medycznej.

Głównym punktem uroczystości było złożenie ślubowania, które odebrał Dziekan Wydziału.

Studentom, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas rekrutacji złożono gratulacje i wręczono upominki. Wszyscy nowo przyjęci otrzymali z rąk dr. hab. Dariusza Białoszewskiego okolicznościowe przypinki z logo Wydziału Medycznego. Specjalnym – złotym znaczkiem uhonorowano JM Rektora WUM. W jego imieniu emblemat odebrała – prof. Barbara Górnicka.

W kolejnej części uroczystości do nowo przyjętych zwrócili się Małgorzata Kozak - przedstawicielka Samorządu Studenckiego Wydziału Medycznego.

Biorący udział w uroczystości obejrzeli film z wykładem prof. Hansa Joachima Schellnhubera – Dyrektora Poczdamskiego Instytutu Badań nad Wpływem Klimatu dotyczącym przyczyn i skutków zmiany klimatu.

Minirecital uczelnianego Chóru, który wykonał standardy muzyki popularnej, poprzedził zamkniecie uroczystości.

Uroczysty orszak opuścił aulę przy dźwiękach „Gaudeamus”.

Fot. Krzysztof Kurek
Dział Fotomedyczny WUM

immatrykulacja Wydział Medyczny 01.jpg
immatrykulacja Wydział Medyczny 02.jpg
immatrykulacja Wydział Medyczny 03.jpg
immatrykulacja Wydział Medyczny 04.jpg
immatrykulacja Wydział Medyczny 05.jpg
immatrykulacja Wydział Medyczny 06.jpg
immatrykulacja Wydział Medyczny 07.jpg
immatrykulacja Wydział Medyczny 08.jpg
immatrykulacja Wydział Medyczny 09.jpg
immatrykulacja Wydział Medyczny 10.jpg
immatrykulacja Wydział Medyczny 11.jpg
immatrykulacja Wydział Medyczny 12.jpg
immatrykulacja Wydział Medyczny 13.jpg
immatrykulacja Wydział Medyczny 14.jpg
immatrykulacja Wydział Medyczny 15.jpg
immatrykulacja Wydział Medyczny 16.jpg
immatrykulacja Wydział Medyczny 17.jpg
immatrykulacja Wydział Medyczny 18.jpg
immatrykulacja Wydział Medyczny 19.jpg
immatrykulacja Wydział Medyczny 20.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter