Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Studenci otrzymają dofinansowanie w ramach inicjatywy MNiSW „Najlepsi z Najlepszych! 4.0.”

Ze 167 ofert przekazanych do oceny merytorycznej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził 117 projektów do finansowania na łączną kwotę 16 135 838,37 PLN. Wśród wyróżnionych projektów znajduje się 12 przygotowanych przez studentów WUM.

Subsydia otrzymają:

Adriana Maria Paskal, Albert Stachura, Michał Kopka na projekt From bench to bedside: zastosowanie nowych technologii w chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej”

Aleksandra Bodys, Aldona Babiarz, Maciej Kusztal na projekt „Zmiany w układzie krążenia u pacjentów z marskością wątroby – ocena profilu hemodynamicznego oraz biomarkerów wazoaktywnych”

Cezary Maciejewski na projekt Medyczne Hackathony- międzynarodowe zawody kreowania innowacji w ochronie zdrowia”

Albert Stec, Aleksandra Knot, Magdalena Chrabąszcz na projekt „Nowe biomarkery progresji i rokowania w twardzinie układowej (Systemic Sclerosis-SSc) - interdyscyplinarne spojrzenie na układowy charakter choroby”

Karolina Dumycz, Domnika Ambrożej na projekt „Alergologia dziecięca – eksploracja patogenezy i nowe możliwości terapeutyczne na arenie międzynarodowej”

Jakub Żółkiewicz na „Interdyscyplinarne aspekty chorób związanych z zaburzeniem funkcji układu immunologicznego”

Łukasz Przepiórka na „Techniki związane z wykonywaniem planowych kraniotomii nadnamiotowych oraz metody mikrochirurgicznego leczenia osłoniaków przedsionkowych”

Teresa Wolniewicz, Magda Chrabąszcz, Cezary Maciejewski na projekt „MedEd - Evidenced Based Research in Medical Education”

Frederic Grabowski, Grzegorz Preibisch na projekt Modelowanie matematyczne obrony nieswoistej w odpowiedzi na zakażenie wirusem RSV”

Tomasz Ginda, Karol Taradaj na projekt „Ewaluacja stosowania atropiny w stężeniu 0.01% jako metody zapobiegania i ograniczenia rozwoju krótkowzroczności u dzieci”

Marta Wolska, Aleksadnra Soplińska, Pamela Czajka, Joanna Jarosz-Popek na projekt „Znaczenie rokownicze krążących metabolitów flory bakteryjnej jelit u pacjentów z niewydolnością serca w przebiegu ostrego zespołu wieńcowego leczonych empagliflozyną”

Michał Żurek na projekt „Znaczenie kliniczne biomarkerów immunologicznych jako czynników prognostycznych w nowotworach głowy i szyi”

Celem projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsiznajlepszych! 4.0.” jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

Pełna lista dofinansowanych projektów: https://www.gov.pl/attachment/741c1eae-cc57-4736-9e58-dd60bf00826a

 

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter