Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia dla pracowników

Srebrne kolędowanie Orkiestry Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Chóru Medicantus

Orkiestra Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Chór Medicantus Okręgowej Izby Lekarskiej zapraszaja na "Srebrne kolędowanie". 

Koncert odbedzie się 12 stycznia o godz.18:30 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym, przy ul. Żwirki i Wigury 63 a oraz 14 stycznia o godz. 16:00 w Bazylice Katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika przy ul. Floriańskej 3.


Wstęp wolny.

Plakat 

 

Warsztaty poświęcone Grantom ERC

Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN oraz Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów UJ zapraszają na warsztaty poświęcone grantom European Research Council (Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych). Warsztaty odbędą się 13.01.2017 r. w Krakowie.

Więcej informacji na stronie: http://informacje.pan.pl/index.php/serwis-media/1270-warsztaty-poswiecon...

Zaproszenie na mszę wspomnieniową w intencji prof. Marii Roszkowskiej-Blaim

30 grudnia 2015 r. odeszła od nas 

Pani Profesor Maria Danuta Roszkowska-Blaim

wieloletnia Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Nefrologii WUM
Przewodnicząca Komisji Bioetycznej WUM.

W pierwszą rocznicę tego smutnego wydarzenia 30 grudnia 2016 r.
 o godz. 17.00 w Kościele Wizytek na Krakowskim Przedmieściu
 w Warszawie
zostanie odprawiona 
 msza wspomnieniowa, na którą serdecznie zapraszają przyjaciół współpracowników Pani Profesor
mąż, dzieci i wnuki.

W kosciele przy wejściu zostanie wyłożona Księga Pamiątkowa poświęcona Pani Profesor.

Nowy Numer MDW

Zapraszamy do lektury nowego wydania 11/2016 Czasopisma Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego „Medycyna Dydaktyka Wychowanie”.

W numerze m.in.:

 • Wywiad z Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego prof. Piotrem Wroczyńskim 
 • Dyplomatorium II Wydziału Lekarskiego 
 • Wyniki rankingu naukowego pracowników WUM za lata 2013-2015
 • Prezentacje najlepszych kandydatów na studia doktoranckie I WL w rekrutacji 2015/2016
 • Historia życia Profesorów Witolda i Tadeusza Orłowskich
 • Rozmowa z Pawłem Matrybą – studentem I WL
 • 60-lecie IFMSA-Poland
 • „Uniwersytecki dream team” – Maciej Goławski opowiada o Uczelnianym Klubie Korfballu WUM
 • „To góry rozdają karty” – rozmowa z himalaistką Kingą Baranowską

Numer dostępny tutaj.

Zgłoszenia do 21 edycji Pikniku Naukowego

Do 16 grudnia 2016 roku do godziny 12.00 przyjmowane będą zgłoszenia udziału w 21. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Więcej informacji na stronie: www.pikniknaukowy.pl.

Wykład prof. Robina Rooma

8 grudnia w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, przy ul. Sobieskiego 9 (budynek A, I piętro) odbędzie sie wykład prof. Robina Rooma z The Centre for Alcohol Policy Research (CAPR), Melbourne, Australia.
Prof .Room jest  socjologiem, ekspertem WHO,  EMCDDA, UNODC –  wybitnym  autorytetem w dziedzinie badań nad miejscem alkoholu i narkotyków w kulturze i społeczeństwie. Po wykładzie odbędzie się godzinna dyskusja na temat socjologii problemów społecznych i dylematów polityki wobec alkoholu i narkotyków.

Dodatkowe informacje

Komunikat w sprawie wyborów Społecznego Inspektora Pracy

W imieniu Przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników WUM (AM) - dra Henryka Rebandla informujemy, że głosowanie wyborcze odbywa się w formie elektronicznej, na formularzu dostępnym dla pracowników w portalu SSL-VPN, w zakładce zatytułowanej: Wybory Społecznego Inspektora Pracy.

W przypadku problemów z dostępem do tego portalu, prosimy o skontaktowanie się telefonicznie z administratorem Centralnego Systemu Autoryzacji tel. (22) 57-20-899.

 

Wybory Społecznego Inspektora Pracy na kadencję 2016-2020

Szanowni Państwo,

zgodnie z postanowieniami Ustawy o społecznej Inspekcji Pracy:

Jest to służba społeczna pełniona w zakładach pracy przez pracowników, mająca na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych określonych w przepisach prawa pracy.

Zakładowego społecznego inspektora pracy wybierają pracownicy, a wybory przeprowadzają zakładowe organizacje związkowe na podstawie określonego przez siebie trybu tych wyborów.

Związki zawodowe działające w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym rekomendują panią dr inż. Irenę Kosińską do pełnienia funkcji Społecznego Inspektora Pracy w kadencji 2016-2020.

Pani I. Kosińska posiada kierunkowe przygotowanie merytoryczne potwierdzone dyplomami ukończonych studiów podyplomowych oraz licznych kursów i szkoleń. Sprawowała z powodzeniem ww. funkcję w okresie kadencji 2012-2016, co potwierdza przedłożone związkom zawodowym sprawozdanie z działalności.

Z uwagi na trudność znalezienia dogodnych terminu i miejsca na przeprowadzenie zebrania wyborczego dostępnego dla wszystkich pracowników WUM,

związki zawodowe zapraszają

do elektronicznego głosowania wyborczego. Uczestniczenie w głosowaniu dostępne będzie w okresie od 28 listopada do 11 grudnia 2016 r.,  wyłącznie dla pracowników WUM, po imiennym zalogowaniu się do uczelnianego portalu SSL-VPN i wybraniu zakładki o treści: „Wybory Społecznego Inspektora Pracy”. Głosować można będzie tylko jeden raz.

 

                                                       Z upoważnienia związków zawodowych

                                                    działających w WUM

                                                       Przewodniczący Związku Zawodowego

                                                   Pracowników WUM (AM)

                                                   dr Henryk Rebandel

Szlachetna paczka

Biuro Projektów WUM zaprasza do włączenia się w akcję „Szlachetna paczka”, której celem jest świąteczna pomoc najbardziej potrzebującym.
Zbiórka funduszy oraz rzeczy (nowych lub mało używanych) prowadzona jest w Biurze Projektów do dnia 2 grudnia.
Za zebrane pieniądze zostaną zakupione przedmioty z listy potrzeb. Podarunek będzie przekazany 10 grudnia.
Organizatorzy wybrali konkretną rodzinę biorąc pod uwagę jej sytuację oraz zakres wymaganej pomocy. 

Szczegółowe informacje

Prezentacja "Wspomaganie edukacji położnych w diagnostyce problemów położniczych i ginekologicznych przy użyciu wirtualnego pacjenta"

Zakład Dydaktyki Ginekologiczno - Położniczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  serdecznie zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu p.t. „Wspomaganie edukacji położnych w diagnostyce problemów położniczych i ginekologicznych przy użyciu wirtualnego pacjenta” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki           

Prezentacja odbędzie się w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, w dniu 7 grudnia 2016 roku o godzinie 11:00 w sali nr 35, ul. Żwirki i Wigury 81 w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej prezentacji proszone są o zgłaszanie się do dnia 28 listopada 2016. Zgłoszenia przyjmowane będą pod adresem mailowym: agnieszka.iwan82@gmail.com. W treści maila należy podać swoje:

 • imię i nazwisko,
 • nr telefonu,
 • adres e-mail
 • dane instytucji, którą Państwo reprezentują (jeżeli dotyczy).

 

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]