Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia dla studentów

Medyczne Targi Pracy i Praktyk

Biuro Karier zaprasza studentów i absolwentów naszej uczelni na Medyczne Targi Pracy i Praktyk, które odbędą się już w najbliższą środę 17 maja.

W godzinach 10-16  w Centrum Dydaktycznym będziemy gościć 21 firm z branży medycznej i farmaceutycznej. Przyjdźcie i poznajcie potencjalnych pracodawców.

Wszystkie szczegóły targów i profile pracodawców znajdziecie na stronie http://targi.wum.edu.pl

Design Thinking Week Warsaw 2017 - I have a dream

Tegoroczna, trzecia edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Myślenia Projektowego – Design Thinking Week – dotyczy budowania zaufania społecznego. W dniach 8 - 14 maja w kilkunastu największych miastach w Polsce, w tym w Warszawie, środowiska: biznesu, nauki i sektora społecznego będą współpracować na rzecz rozwiązywania codziennych problemów Polaków związanych z zaufaniem.

W ramach przedsięwzięcia chcemy uświadomić jak największą grupę odbiorców o szerokim spektrum zastosowania myślenia projektowego do rozwiązywania zagadnień z różnych dziedzin. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi Design Thinking (DT) jest świetną płaszczyzną łączenia środowisk na rzecz tworzenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań o wymiarze gospodarczym, społecznym i politycznym. Istotą naszych działań jest wskazanie, że DT to metodyka rozwiązywania realnych problemów ukierunkowana na wdrażanie wypracowanych rozwiązań.

W tym roku wydarzenia Design Thinking Week 2017 będą dotyczyły braku zaufania między Polakami. Wykorzystując metodykę DT chcemy zwrócić uwagę na problem braku zaufania w Polsce oraz zainspirować ludzi aktywnych i otwartych do podjęcia konkretnych działań. Wybrane rozwiązania będziemy promować i wspierać we wdrażaniu.

Zapraszamy na szereg bezpłatnych warsztatów, spotkań i innych wydarzeń poświęconych poszukiwaniu rozwiązań budujących zaufanie społeczne. Przykładowe zagadnienia z jakimi zmierzą się uczestnicy to: wzbudzenie zaufania konkretnej grupy społecznej, nawiązanie współpracy między firmami bądź budowanie zaufania wśród młodzieży i młodych dorosłych.

PATRONATY HONOROWE w Warszawie:

Patronat Jego Magnificencji Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Patronat Jego Magnificencji Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Patronat Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej
Patronat Jego Magnificencji Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Patronat Jego Magnificencji Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Patronat Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
Patronat Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

oraz

Patronat Honorowy Prezydent m. st. Warszawy
PATRONAT MEDIALNY w Warszawie: Perspektywy
SPONSOR STRATEGICZNY w Warszawie: PRO DEVELOPMENT
SPONSOR w Warszawie: PwC

PROGRAM WYDARZENIA 

PROGRAM WARSZTATÓW

Więcej informacji na sukcesywnie uzupełnianej stronie: http://designthinkingweek.pl/

 

Akcja promocyjna na stetoskopy

Samorząd Studentów WUM zaprasza do skorzystania z promocji na stetoskopy i etui.
Korzystna cena na sprzęt jest wynikiem negocjacji w ramach zakupu grupowego dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szczegóły dotyczące nabycia sprzętu na stronie https://www.facebook.com/events/1327054047388995/

Spacer po zdrowie - zaproś swojego lekarza !

7 maja br. w okolicach Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbędzie się II edycja "Spaceru po zdrowie - zaproś swojego lekarza!" Organizatorem tego sportowego wydarzenia jest Fundacja Zaskoczeni Wiekiem działającej w ramach Exercise is Medicine w Polsce. Spacer integruje ludzi w każdym wieku, pokazujac jednocześnie, że aktywność fizyczna jest dla każdego bez wyjątku.

Szczegółowe informacje

Marsz dla Nauki

22 kwietnia w wielu miastach na całym świecie organizowany jest Marsz dla Nauki. Celem Marszu jest przypomnienie rządzącym i opinii publicznej o kluczowej roli nauki dla rozwoju społeczeństw. Jest on też wyrazem protestu przeciwko negatywnemu postrzeganiu nauki, dyskredytowaniu, a niekiedy wręcz negowaniu jej osiągnięć.

Więcej informacji o Marszu: https://www.marchforscience.com/

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu strategii rozwoju miasta: #Warszawa2030

Urząd Miasta st. Warszawy zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu strategii rozwoju miasta: #Warszawa2030, które odbędą się w dniach 11 kwietnia – 15 maja.

W ramach konsultacji odbędą się 23 spotkania, podczas których zaplanowano dyskusje o przyszłości naszego miasta oraz konkretnych zapisów projektu strategii.

11 kwietnia 2017 (wtorek) – Inauguracja konsultacji społecznych
18 kwietnia 2017 (wtorek) – Cel 1. Odpowiedzialna wspólnota
20 kwietnia 2017 (czwartek) – Cel 2. Wygodna lokalność
27 kwietnia 2017 (czwartek) – Cel 3. Funkcjonalna przestrzeń
15 maja 2017 (poniedziałek) – Cel 4. Innowacyjne środowisko
spotkania dyskusyjne w dzielnicach.

Uwagi do dokumentu będzie można zgłaszać również za pośrednictwem elektronicznego formularza, udostępnionego 11 kwietnia na www.2030.um.warszawa.pl oraz www.konsultacje.um.warszawa.pl, a także w plenerowych punktach konsultacyjnych i urzędach dzielnic.

Szczegółowy program konsultacji społecznych znajduje się pod linkiem: http://2030.um.warszawa.pl/bez-kategorii/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-warszawa2030/

Projekt strategii zostanie upubliczniony w połowie tego tygodnia.
Zebrane uwagi zostaną wykorzystane do ulepszenia projektu strategii pod względem merytorycznym i formalnym.
Zapraszamy do zapoznania się z folderem prezentującym dotychczasowy przebieg prac nad strategią (pobierz).

Plakat

Ulotka

Zaproszenie na wykład "The role of iron in pathogenesis of neurodegenerative disorders",

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Neurologii Wydziału Nauki o Zdrowiu serdecznie zaprasza wszystkich studentów zainteresowanych neurologią na wykład Profesora Andrzeja Friedmana "The role of iron in pathogenesis of neurodegenerative disorders", który odbędzie się w sali im. Gluzińskiego (Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, wejście przez Zakład Biofizyki lub Zakład Radiologii od ulicy Chałubińskiego lub Nowogrodzkiej) 12. kwietnia 2017r. o godzinie 14:30.

Wykład prowadzony będzie w języku angielskim.

Zaproszenie do udziału w I Międzynarodowym Kongresie Patient Empowerment.

Fundacja Instytutu Komunikacji Zdrowotnej serdecznie zaprasza Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do udziału w I Międzynarodowym Kongresie Patient Empowerment.

Jednym z najtrudniejszych zadań dla lekarza jest przekazanie pacjentowi informacji na temat jego choroby, szczególnie jeśli są to informacje złe. To ważna umiejętność, bo dobra, partnerska relacja z pacjentem wpływa korzystnie na efekty leczenia. Pacjent jako partner, to idea, która przyświeca organizatorom Międzynarodowego Kongresu Patient Empowerment. 

Wydarzenie, nad którym patronat honorowy sprawuje Ministerstwo Zdrowia, odbędzie w Centrum Olimpijskim PKOL w Warszawie, w dniach 24-25 kwietnia br. Inicjatywie swego patronatu udzielili również National Comprehensive Cancer Institute, International Alliance of Patients Organizations, Rzecznik Praw Pacjenta, Warszawski Uniwersytet Medyczny, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gośćmi specjalnymi Kongresu będą: dr Robert W. Carlson, prezes National Comprehensive Cancer Institute i Dávid Dankó z Ideas & Solutions.

 W trakcie Kongresu, w gronie ekspertów ochrony zdrowia oraz organizacji pacjenckich prowadzona będzie dyskusja, o korzyściach płynących z systemu, w którym pacjent zajmuje centralne miejsce. Coraz silniej propagowana na świecie idea patient empowerment wraz z patient centricity staje się swoistą transformacją mentalności, systemu ochrony zdrowia i ekonomii rynku zdrowia. Kongres ma też odpowiedzieć na pytanie, czy w Polsce jesteśmy gotowi na takie zmiany, a także skłonić do refleksji na temat problematyki związanej z kształceniem lekarzy w zakresie komunikacji z pacjentem.

Zachęcamy do bezpłatnej rejestracji na IMKPE poprzez formularz na stronie: www.komunikacjazdrowotna.pl

Udział w IMKPE jest bezpłatny.

W załączeniu program (zaznaczamy, że program może ulec zmianie).

Kontakt:
Biuro Instytutu Komunikacji Zdrowotnej
www.komunikacjazdrowotna.pl
tel.: 667-098-559 

Warsztaty "Recepta na sukces w farmacji"

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji - Oddział Warszawa zaprasza do udziału w  3 edycji warsztatów "Recepta na sukces w farmacji", skierowanych dla studentów oraz absolwentów kierunku farmacja. Warsztaty odbędą się 12 kwietnia o godzinie 17.00 w auli A Centrum Dydaktycznego WUM. 
Szczegóły dostępne na stronie: https://www.facebook.com/events/249224925540050/

Zapisy: http://receptanasukceswfarmacji.pl/

Akcja Rejestracji Potencjalnych Dawców Szpiku

EMSA Warszawa zaprasza do udziału w akcji Rejestracji Potencjalnych Dawców Szpiku "Helpers' Generation", która odbędzie się 6 kwietnia br. na terenie Centrum Dydaktycznego WUM oraz 7 kwietnia na terenie Collegium Anatomicum. Zachęca również do rozpropagowania akcji poprzez udział w Facebook Challenge.

Więcej informacji w ulotce

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]