Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia dla studentów

Wjazd na teren Kampusu Banacha tylko za okazaniem identyfikatora lub legitymacji studenckiej

Od dnia 26 stycznia kierowcy wjeżdżający na teren Kampusu Banacha będą zobowiązani przedstawić identyfikator lub legitymację studencką. Osoby nie będące pracownikami lub studentami WUM nie będą wpuszczane przez pracowników firmy „Matpol” na teren Kampusu. O zaproszonych wcześniej gościach należy powiadomić pracowników ochrony sprawujących dyżur przy Rektoracie lub wjeździe od
ul. Pawińskiego. 

UWAGA użytkownicy Neostrady korzystający z programów pocztowych

Od 1 grudnia 2009 r. Telekomunikacja Polska blokuje port 25 (SMTP) dla użytkowników Neostrady. Użytkownicy Neostrady korzystający z poczty elektronicznej WUM przez programy pocztowe (Outlook, Thunderbird itp.) powinni zmienić w konfiguracji konta dla serwera wychodzącego (SMPT) port 25 na 465.

Czytaj na stronie Działu Informatyki: Konfiguracja kont pocztowych 

Nowy adres manuala dla redaktorów witryn WUM: http://witryny.wum.edu.pl

Prowadzony przez Dział Informatyki manual dla redaktorów witryn WUM
od 12 października 2009 r. funkcjonuje pod adresem http://witryny.wum.edu.pl.

Nowy adres manuala jest wygodniejszy, łatwiejszy do zapamiętania i analogiczny
do kontaktowego adresu e-mail dla redaktorów: witryny@wum.edu.pl.

Redaktorzy otwierający manual ze starego adresu http://www2.wum.edu.pl/manualzostaną automatycznie przekierowani na http://witryny.wum.edu.pl

Zmiana wysokości stypendium dla cudzoziemców

Zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia z dn. 29 września 2009 r., wysokość stypendium przyznawanego cudzoziemcom będącym stypendystami strony polskiej, którzy podejmują studia lub szkolenia bądź też uczestniczą w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wynosi:

  • dla studentów oraz uczestników studenckich praktyk zawodowych i kursów przygotowujących do podjęcia nauki w języku polskim – 900,00 zł miesięcznie;
  • dla uczestników badań naukowych i prac rozwojowych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych, staży habilitacyjnych, naukowych, szkoleń specjalizacyjnych, medycznych staży podyplomowych i kursów dokształcających – 1350,00 zł miesięcznie.

 

Usytuowanie apteczki w budynku Rektoratu

Dział Ochrony Pracy i Środowiska informuje, że apteczka zawierająca materiały i środki pierwszej pomocy, znajduje się obecnie na VI piętrze Rektoratu. Apteczka została usytuowana pomiędzy windami a pokojem 601. 

Dostęp do programu RefWorks

Biblioteka Główna WUM serdecznie zaprasza do korzystania z nowoczesnego narzędzia ułatwiającego gromadzenie bibliografii i zarządzanie nią. RefWorks wykorzystywany jest przez naukowców z ponad 900 organizacji na świecie. Posługują się nim najbardziej prestiżowi dostawcy usług informacyjnych.
Więcej informacji o programie na stronie www.bibl.amwaw.edu.pl/glowna.htm 

Adres e-mail do zgłaszania aktualizacji zawartości witryny centralnej WUM

W związku z koniecznością usprawnienia publikacji treści w centralnej witrynie internetowej WUM (www.wum.edu.pl) został utworzony nowy adres e-mail specjalnie do obsługi zgłoszeń aktualizacji www. Informacje przeznaczone do umieszczenia na witrynie centralnej WUM należy teraz przesyłać na adres webmaster@wum.edu.pl z zaznaczoną datą upływu ważności informacji (jeśli dotyczy). 

– – – Dział Informatyki

 

Autonomiczne strony Wydziałów WUM

UWAGA za treść informacji zamieszczanych na stronach wydziałowych odpowiadają pracownicy dziekanatów. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z właściwym dziekanatem.

Wnioski o założenie witryny – zgłoszenia tylko e-mailem

Przypominamy, że wnioski o założenie witryny jednostki (SKN, wydarzenia) Biuro Informacji i Promocji przyjmuje wyłącznie e-mailem na adres witryny@wum.edu.pl. Nie akceptujemy wniosków papierowych, ponieważ utrudniają archiwizację zgłoszeń i wymagają ręcznego przepisywania danych do pliku.

Problemy techniczne – zgłaszanie

 

W związku z powtarzającymi się sytuacjami, kiedy pytania techniczne o funkcjonowanie systemów informatycznych kierowane są zarówno do Biura Informacji i Promocji, jak i do Działu Informatyki, informujemy, że:

  • problemy z logowaniem do SSL-VPN należy zgłaszać do Działu Informatyki e-mailem na adres: it@wum.edu.pl, pisząc z adresu w domenie WUM lub telefonicznie: (0-22) 57 20 888
  • problemy z logowaniem do Webmail i z pocztą, zgłoszenia kont do wymianynależy zgłaszać e-mailem na obsługiwany wspólnie przez Dział Informatyki i Biuro Informacji i Promocji adres adresy@wum.edu.pl lub telefonicznie do Działu Informatyki: (0-22) 57 20 888
  • niedziałające linki na stronach www Uczelni, nieotwierające się strony należy zgłaszać e-mailem do Biura Informacji i Promocji na adres: biip@wum.edu.pl
  • problemy z pobraniem/otwarciem szablonów dokumentów udostępnianych przez BIiP w intranecie przez SSL-VPN należy zgłaszać do Biura Informacji i Promocji e-mailem na adres biip@wum.edu.pl.

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter