Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia o projektach

Aktualne oferty stypendialne dla doktorantów i naukowców

Biuro Projektów przypomina, iż Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess prowadzi następujące nabory na projekty stypendialne dla doktorantów i naukowców:

1. Niemcy – stypendia Fundacji Alexandra von Humboldta; termin: na bieżąco
Czytaj dalej »

V edycja konkursu w ramach programu ERA-NET E-Rare

Biuro Projektów przypomina, że 7 grudnia 2012 rozpoczęła się V edycja międzynarodowego konkursu na projekty naukowe, organizowanego w ramach programu ERA-NET E-Rare. Konkurs European Research Projects on Rare Diseases skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób rzadkich.

Celem konkursu jest umożliwienie badaczom pochodzącym z różnych krajów rozpoczęcia współpracy naukowej, skupiającej się na realizacji projektów badawczych w dziedzinie chorób rzadkich. Zgłaszany projekt powinien zakładać wymianę wiedzy i doświadczeń, wskazując wyraźną wartość dodaną współpracy. Tematyka powinna obejmować badania nad jedną lub wieloma chorobami rzadkimi (według definicji UE). W konkursie nie będą finansowane badania rzadkich nowotworów, rzadkich chorób zakaźnych i rzadkich przypadków niepożądanego działania leków. Nabór wniosków wstępnych (pre-proposals) trwa od 7 grudnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.

Więcej informacji

VIII międzynarodowy konkurs w ramach Innovative Medicines Initiative IMI JU

Biuro Projektów informuje, iż 17 grudnia 2012 r. został ogłoszony 8 międzynarodowy konkurs w ramach Innovative Medicines Initiative IMI JU. Tematyka 8 konkursu IMI obejmuje: Czytaj dalej »

Nowy konkurs w Programie PATENT PLUS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nowy konkurs w ramach programu Patent Plus. Uczestnicy konkursu mogą otrzymać dofinansowanie w procesie ubiegania się o międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Budżet programu to 40 mln, z czego w pierwszym konkursie do dyspozycji beneficjentów będzie 10 mln zł. Czytaj dalej »

II Konkurs w ramach Joint Programming on combating Neurodegenerative Diseases

Biuro Projektów informuje, iż dnia 10 grudnia 2012 został otwarty międzynarodowy II konkurs w ramach Joint Programming on combating Neurodegenerative Disease. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przystąpiło do konkursu w obszarze badań klinicznych pt.: „European research projects for the evaluation of health care policies, strategies and interventions for Neurodegenerative Diseases" i przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 € na sfinansowanie zwycięskich projektów z udziałem polskich zespołów badawczych. Czytaj dalej »

IV konkurs w Programie LIDER

Biuro Projektów informuje o ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju czwartym konkursie w Programie LIDER. Celem Programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym podczas realizacji projektów badawczych posiadających możliwość wdrożenia w gospodarce. Maksymalna wysokość dofinansowania Projektu wynosi 1,2 miliona złotych. Czytaj dalej »

Otwarcie naboru w II konkursie Programu Badań Stosowanych

Biuro Projektów informuje o otwarciu naboru w II konkursie Programu Badań Stosowanych. Program Badań Stosowanych skierowany jest do podmiotów podejmujących działania badawcze o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowane na opracowanie oryginalnych innowacyjnych rozwiązań bazujących na wynikach badań naukowych. Opis Programu oraz dokumenty konkursowe dostępne są na stronie. Nabór wniosków prowadzony jest od 19 grudnia 2012 r. do 1 lutego 2013 r. (do godz. 16:00).

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w systemie elektronicznym OSF: https://osf.opi.org.pl.

Wszelkie pytania związane z konkursem PBS prosimy kierować na adres e-mail: pbs@ncbr.gov.pl.

Pliki do pobrania: Regulamin II konkursu PBS, Umowa – wersja jednostka naukowa – PBS II, Umowa – wersja konsorcjum – PBS II

Projekt „European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”

Biuro Projektów informujemy, że 10 grudnia 2012 r. otwarto konkurs ERA-NET EuroNanoMed II na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie nanomedycyny pt.: „European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”. Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć następujących obszarów badawczych:

·Regenerative medicine;
·Diagnostics;
·Targeted delivery systems.

Planowany okres realizacji wyłonionych w konkursie projektów to 3 lata. Na finansowanie polskich podmiotów wybranych w ramach niniejszego konkursu NCBR dysponuje budżetem 1,5 miliona euro. Czytaj dalej »

Projekt „Patent na biznes”

Projekt „Patent na biznes” daje możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach przygotowujących do prowadzenia firmy typu spin-off i spin-out.

Może z niego skorzystać 500 osób: studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych oraz pracowników naukowych jednostek badawczych z obszaru województwa mazowieckiego.

W ramach szkoleń uczestnicy będą proszeni o przygotowywanie biznes planów na utworzenie własnej działalności gospodarczej. Nagrodą za najlepszy biznes plan jest 10.000zł. Projekt sfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Rekrutacja trwa od 15 października 2012 r. do 23 lutego 2013 r.

Szczegółowe informacje

Trzeci polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

Biuro Projektów informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu MATIMOP/ISERD ogłaszają trzeci wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.

Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, posiadające potencjał rynkowy zarówno dla Polski, Izraela, jak i pozostałych krajów Europy. Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych. Projekty powinny spełniać kryteria komercjalizacji. Niniejszy konkurs jest realizowany zgodnie z warunkami analogicznymi jak dla Inicjatywy EUREKA. Zakończenie naboru wspólnych wniosków nastąpi 15 stycznia 2013 roku.

Więcej informacji: tutaj

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter