Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia o projektach

Projekt „Kreatorzy innowacji”

Projekt KREATORZY INNOWACJI to projekt szkoleniowy, którego ideą jest nabycie praktycznej wiedzy dotyczącej realizacji prac badawczo – rozwojowych, w tym zasad komercjalizacji i ochrony własności intelektualnej, przygotowującej do samodzielnego opracowania strategii wdrażania innowacji.

Skierowany jest do pracowników naukowych z jednostek sektora badawczo-rozwojowego, tj. szkół wyższych, instytucji badawczych, instytutów naukowych PAN i konsorcjów naukowych.

Termin nadsyłania formularzy rekrutacyjnych:

- dla edycji VII-XII – 22 lutego 2013 r.

więcej szczegółów

Konkurs projektów w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych

Biuro Projektów informuje o ogłoszeniu konkursu projektów w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pod nazwą „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” (STRATEGMED).

Program strategiczny koncentruje się na czterech obszarach współczesnej medycyny:
- kardiologii i kardiochirurgii
- onkologii
- neurologii i zmysłach
- medycynie regeneracyjnej
i odpowiada na wyzwanie jakim jest starzejące się społeczeństwo, wzrost zachorowalności na choroby przewlekłe oraz rosnące koszty opieki medycznej.

Głównym celem Programu STRATEGMED jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania, profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych (chorób układu krążenia, nowotworów złośliwych, chorób nerek, cukrzycy, otyłości, chorób neurologicznych, psychicznych, depresji, chorób otępiennych, uzależnień, chorób alergicznych, zaburzeń procesów komunikacyjnych) oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach niniejszego programu.

Budżet Programu przewidywany na lata 2012-2017 to 800 mln złotych.

Więcej informacji o programie

Nabór do Szkoły Pionierów PFR

Szkoła Pionierów PFR to międzynarodowy program edukacyjny organizowany przez Polski Fundusz Rozwoju dla przyszłych polskich przedsiębiorców technologicznych i wizjonerów. Dzięki 3-tygodniowym warsztatom prowadzonych we współpracy z partnerami w Warszawie oraz tygodniowemu szkoleniu zagranicznemu w Berlinie studenci mają szansę poszerzyć swoje kompetencje o:

 • kluczowe umiejętności biznesowe;
 • technologiczny know-how w wybranych sektorach;
 • zdolność do innowacyjnego i społecznego myślenia;
 • możliwość budowy międzynarodowych sieci współpracy.

Warsztaty odbywające się w Warszawie zostaną poprowadzone przez partnerów merytorycznych programu – duże firmy technologiczne, start-upy z odnotowanymi sukcesami, ekspertów innowacyjnych sektorów – w oparciu o model zajęć wzorowany na najnowocześniejszych metodach edukacyjnych.

UWAGA: Osoby zakwalifikowane do programu bedą zobowiązane do uiszczenia opłaty administracyjnej w wysokości 500 PLN brutto!

Więcej informacji: https://www.startup.pfr.pl/pl/szkola-pionierow/

Nowa witryna Pionu Nauki i Transferu Technologii

W zwiazku z uruchomieniem, od 3 grudnia br. nowej strony internetowej Pionu Nauki i Tranferu Technologii wszystkie informacje związane z zakresem działań Pionu publikowane są na stronie:

www.pnitt.wum.edu.pl

Drugi konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri

Narodowe Centrum Nauki wraz z Towarzystwem Maxa Plancka (MPG) ogłaszają drugi konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri. W drugiej edycji wybranych zostanie do trzech centrów w zakresie nauk ścisłych i technicznych, nauk o życiu oraz nauk humanistycznych i społecznych.

Dioscuri to inicjatywa Towarzystwa Maxa Plancka, niezależnej niemieckiej instytucji naukowo-badawczej, mająca na celu utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Przedsięwzięcie umożliwia ściągnięcie do Polski wybitnych naukowców-liderów, którzy mogą zorganizować tutaj swoje zespoły badawcze. Jest to zatem szansa dla wybitnych uczonych z całego świata na prowadzenie badań w najlepszych międzynarodowych zespołach. Czytaj dalej »

Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Baltic Stem Cell Meeting IV"

Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Baltic Stem Cell Meeting IV" - zadanie finansowane w ramach umowy 780/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

Kierownik projektu: Prof. Mariusz Ratajczak, Kierownik Zakładu Medycyny Regeneracyjnej
Symbol WUM: 2W10/DUN05/18
Termin rozpoczęcia i zakończenia: od 2018-03-01, do 2018-12-20 Czytaj dalej »

Amgen Scholars - zagraniczne staże dla studentów

Amgen Scholars Program - konkurs adresowany do studentów farmacji, chemii, biologii, biotechnologii, bioinżynierii i dziedzin pokrewnych, którzy planują uzyskanie stopnia doktora. Program umożliwia studentom prowadzenie badań naukowych na najlepszych uczelniach Europy i Azji.

Termin składania wniosków: 1 lutego 2019 r.

W ramach aktualnie prowadzonego naboru wniosków, przyjmowane są zgłoszenia do następujących jednostek naukowych:

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (Szwajcaria);

Institut Pasteur (Francja);

Karolinska Institutet (Szwecja);

Ludwig-Maximilians-Universität München (Niemcy);

University of Cambridge (Wielka Brytania);

Kyoto University (Japonia);

National University of Singapore;

Tsinghua University (Chiny);

The University of Tokyo (Japonia).

Szczegółowe terminy i zasady odbywania dwumiesięcznych staży można znaleźć na stronie Amgen:

- kraje Europy: https://amgenscholars.com/europe-programme/

oraz

-kraje Azji: http://amgenscholars.com/asia-program/

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku w programie Amgen Scholars prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Projektów.

Program wymiany naukowej studentów i naukowców

NAWA zachęca serdecznie studentów, doktorantów i pracowników naukowych polskich uczelni do składania wniosków do Programu wymiany osobowej w ramach dwustronnych umów międzyrządowych i międzyresortowych o współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego. 

Wyjazdy stypendialne w ramach Programu pozwolą na nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą, a także na podwyższenie specjalistycznych kompetencji uczestniczących w nich przedstawicieli środowiska akademickiego. Czytaj dalej »

Zapowiedź międzynarodowego konkursu w obszarze chorób neurozwyrodnieniowych

Sieć JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) zapowiada nowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z obszaru medycyny spersonalizowanej w chorobach neurozwyrodnieniowych, którego ogłoszenie planowane jest w styczniu 2019 roku. Konkurs zostanie dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach inicjatywy typu ERA-NET Co-fund. Budżet konkursu wyniesie ok. 30 milionów euro.

Tematyka konkursu obejmuje następujące choroby neurozwyrodnieniowe:

 • chorobę Alzheimera oraz inne demencje,
 • chorobę Parkinsona oraz związane z nią dolegliwości,
 • choroby prionowe,
 • stwardnienie zanikowe boczne,
 • chorobę Huntingtona,
 • ataksję rdzeniowo-móżdżkową,
 • rdzeniowy zanik mięśni.

Przewidywany termin składania wniosków wstępnych (tzw. pre-proposals): marzec 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na początku 2020 r.

 

Więcej informacji

http://www.neurodegenerationresearch.eu/2018/11/pre-call-announcement-pe...

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:

Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Joint Transnational Call for Proposals (2019) for European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine – Otwarcie naboru wniosków w trzecim konkursie

14 listopada 2018 r. uruchomiono III międzynarodowy konkurs, organizowany w ramach programu EuroNanoMed3. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nanomedycyny.

Nazwa konkursu

European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine

Temat konkursu 

nanomedycyna

Zakres konkursu (skrót)

 
The aims of the call are:

 • To support translational research projects that combine innovative approaches in the field of nanomedicine and;
 • To encourage and enable transnational collaboration between public and private research groups from academia (research teams from universities, higher education institutions, public research institutions) and clinical/public health research (research teams from hospital/ public health, healthcare settings and other healthcare organisations) or research teams from industrial enterprises (all size). The participation of Medical Doctors and SMEs (Small and Medium-size Enterprises) is strongly encouraged. Please note that, for some funding organizations, industrial enterprises are not eligible for funding.


Project proposals will address multidisciplinary and translational research. The project proposals must cover at least one of the following areas that are equal in relevance for this call: 

 • Regenerative medicine
 • Diagnostics
 • Targeted delivery systems


Data otwarcia naboru wniosków - 14 grudnia 2018 r.

Data zamknięcia naboru wniosków - 31 stycznia 2019 r. (17:00 CET)

Nabór wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych będzie odbywał się poprzez system elektroniczny dostępny od 14 grudnia 2018 r. na stronie 
https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/euronanomed2019

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych 

Czwarty kwartał 2019 r.

Więcej informacji:

https://bip.ncbr.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/joint-transnational-call-for-proposals-2019-for-european-innovative-research-technological-deve/

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter