Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia o wynajmie powierzchni

VIII edycja przetargu nieograniczonego na zbycie ośrodka wypoczynkowego w Somiance w powiecie wyszkowskim

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej na terenie gminy Somianka, powiat Wyszkowski, w skład której wchodzą działki z obrębu 0017-Somianka o nr ewidencyjnych 1332;1333;1334;1335/1, będących własnością Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz nakłady finansowe poniesione przez WUM na gruncie Skarbu Państwa o nr ewidencyjnym działki 1335/2.

Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 06 lutego 2015 r. do godziny 16.00 w Kancelarii Uczelni ul. Żwirki i Wigury 61; 02-091 Warszawa (pok. nr 9) w zamkniętych kopertach z napisem :

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
„Oferta na zakup nieruchomości w Somiance”.
Nie otwierać przed 09 lutego 2015 r.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 - informacja o nieruchomości
Załącznik nr 2.1. - mapa służebności drogi koniecznej
Załącznik nr 2.2. - wypis i wyrys działki 1332 1333 1334
Załącznik nr 2.3. - wypis i wyrys działki 1335/1
Załącznik nr 2.4. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania
Załącznik nr 2.5. - odpis księgi wieczystej nr OS1W-00045273-8
Załącznik nr 2.6. - odpis księgi wieczystej nr OS1W-00041427-5
Załącznik nr 2.7. - odpis księgi wieczystej nr OS1W-00027897-6
Załącznik nr 2.8. - odpis księgi wieczystej nr OS1W-00043231-8
Załącznik nr 2.9. - odpis księgi wieczystej nr OS1W-00041426-8
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy na zakup nieruchomości

 

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym (pisemnym) na sprzedaż nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ogłasza przetarg nieograniczony (pisemny) na sprzedaż nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 24/26, róg ul. Litewskiej w Dzielnicy Śródmieście. Termin składania ofert mija 15.01.2015 r. o godz. 16.00. Oferty należy składać w Kancelarii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (pokój  numer 9) przy ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

Ogłoszenie
Regulamin

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym (pisemnym) na sprzedaż nieruchomości przy ul. Miodowej 18

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ogłasza II przetarg nieograniczony (pisemny) na sprzedaż nieruchomości przy ul. Miodowej 18 w Dzielnicy Śródmieście. Termin składania ofert mija 14.01.2015 r. o godz. 16.00. Oferty należy składać w Kancelarii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (pokój  numer 9) przy ul. Żwirki i WIgury 61, 02-091 Warszawa

Ogłoszenie

Regulamin

III edycja konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w części budynku przy ul. Oczki 1a w Warszawie na prowadzenie klubu-kawiarni pod nazwą „Klub Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego- Medyk”

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ogłasza III edycję konkursu ofert na wynajem 783,62 m² powierzchni użytkowej w części budynku przy ul. Oczki 1a w Warszawie na prowadzenie klubu-kawiarni pod nazwą „Klub Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego- Medyk”.

Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 14 listopada 2014 r. do godziny 16.00 w Kancelarii Uczelni ul. Żwirki i Wigury 61; 02-091 Warszawa (pok. nr 9) w zamkniętych kopertach z napisem:

„Oferta na wynajem powierzchni w budynku przy ul. Oczki 1a  w Warszawie”
Nie otwierać przed 17 listopada 2014r. przed godziną 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 listopada 2014r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Warszawski Uniwersytet Medyczny budynek Rektoratu ul. Żwirki i Wigury 61; 02-091 Warszawa - sala 316.

Pliki do pobrania:


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (pisemnym) na sprzedaż nieruchomości przy ul. Miodowej 18

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ogłasza przetarg nieograniczony (pisemny) na sprzedaż nieruchomości przy ul. Miodowej 18 w Dzielnicy Śródmieście. Termin składania ofert mija 14.11.2014 r. o godz. 16.00. Oferty należy składać w Kancelarii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (pokój  numer 9) przy ul. Żwirki i WIgury 61, 02-091 Warszawa

Ogłoszenie
Regulamin
Formularz ofertowy

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (pisemnym) na sprzedaż nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 24/26, róg ul. Litewskiej

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ogłasza przetarg nieograniczony (pisemny) na sprzedaż nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 24/26, róg ul. Litewskiej w Dzielnicy Śródmieście. Termin składania ofert mija 17.11.2014 r. o godz. 16.00. Oferty należy składać w Kancelarii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (pokój  numer 9) przy ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

Ogłoszenie
Regulamin

Formularz ofertowy

 

VI edycja pisemnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej na terenie gminy Somianka

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zbycie Ośrodka Wypoczynkowego w Somiance pięknie położonego wzdłuż linii brzegowej Bugu w lesie Nadleśnictwa Wyszków na zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 65.100 m2 stanowiącej własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  wraz z infrastrukturą (instalacje elektryczne, telefoniczne, wodno-kanalizacyjne) składającej się z działek ew. nr 1335/1, 1333, 1334, 1332 oraz nakładów finansowych poniesionych przez Uczelnię na gruncie Skarbu Państwa o nr ewidencyjnym działki 1335/2.

Cena wywoławcza 900.000 zł  netto. 

Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 27.10.2014 r. do godziny 16.00
w Kancelarii Uczelni ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa (pok. nr 9) w zamkniętych kopertach z napisem :

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa

„Oferta na zakup nieruchomości w Somiance”
Nie otwierać przed 28.10.2014 r.

WUM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Ogłoszenie

Załącznik nr 1 - informacja o nieruchomości
Załacznik nr 2.1 - mapa służebności drogi koniecznej
Załącznik nr 2.2 - wypis i wyrys działki 1332 1333 1334
Załącznik nr 2.3 - wypis i wyrys działki 1335 1
Załącznik nr 2.4 - wypis miejscowego planu zagospodarowania
Załącznik nr 2.5 - odpis księgi wieczystej nr OS1W-00045273-8
Załącznik nr 2.6 - odpis księgi wieczystej nr OS1W-00041427-5
Załącznik nr 2.7 - odpis księgi wieczystej nr OS1W-00041426-8
Załącznik nr 2.8 - odpis księgi wieczystej nr OS1W-00043231-8
Załącznik nr 2.9 - odpis księgi wieczystej nr OS1W-00041426-8
Załącznik nr 3 - Fomularz ofertowy na zakup nieruchomości

Konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w części budynku przy ul. Oczki 1a w Warszawie na prowadzenie klubu-kawiarni pod nazwą „Klub Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego- Medyk”.

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ogłasza konkurs ofert na wynajem 783,62 m² powierzchni użytkowej w części budynku przy ul. Oczki 1a w Warszawie na prowadzenie klubu-kawiarni pod nazwą „Klub Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego- Medyk”.

Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 17 października 2014 r. do godziny 16.00 w Kancelarii Uczelni ul. Żwirki i Wigury 61; 02-091 Warszawa (pok. nr 9) w zamkniętych kopertach z napisem:

„Oferta na wynajem powierzchni w budynku przy ul. Oczki 1a  w Warszawie”
Nie otwierać przed 20 października 2014r. przed godziną 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 października 2014r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Warszawski Uniwersytet Medyczny budynek Rektoratu ul. Żwirki i Wigury 61; 02-091 Warszawa - sala 316.

Pliki do pobrania:


V edycja przetargu na sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego w Somiance

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zbycie Ośrodka Wypoczynkowego w Somiance pięknie położonego wzdłuż linii brzegowej Bugu w lesie Nadleśnictwa Wyszków na zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 65.100 m2 stanowiącej własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  wraz z infrastrukturą (instalacje elektryczne, telefoniczne, wodno-kanalizacyjne) składającej się z działek ew. nr 1335/1, 1333, 1334, 1332 oraz nakładów finansowych poniesionych przez Uczelnię na gruncie Skarbu Państwa o nr ewidencyjnym działki 1335/2.

Cena wywoławcza 1.191.000 zł  netto. 

WUM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Ogłoszenie
Załącznik nr 1 - informacja o nieruchomości
Załacznik nr 2.1 - mapa służebności drogi koniecznej
Załącznik nr 2.2 - wypis i wyrys działki 1332 1333 1334
Załącznik nr 2.3 - wypis i wyrys działki 1335 1
Załącznik nr 2.4 - wypis miejscowego planu zagospodarowania
Załącznik nr 2.5 - odpis księgi wieczystej nr OS1W-00045273-8
Załącznik nr 2.6 - odpis księgi wieczystej nr OS1W-00041427-5
Załącznik nr 2.7 - odpis księgi wieczystej nr OS1W-00041426-8
Załącznik nr 2.8 - odpis księgi wieczystej nr OS1W-00043231-8
Załącznik nr 2.9 - odpis księgi wieczystej nr OS1W-00041426-8
Załącznik nr 3 - Fomularz ofertowy na zakup nieruchomości

 

IV edycja pisemnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej na terenie gminy Somianka

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY


ogłasza IV edycję pisemnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej na terenie gminy Somianka, powiat Wyszkowski, w skład której wchodzą działki z obrębu 0017-Somianka o nr ewidencyjnych 1332;1333;1334;1335/1, będących własnością Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz nakłady finansowe poniesione przez WUM na gruncie Skarbu Państwa o nr ewidencyjnym działki 1335/2.
Cena wywoławcza 1.191.000 zł netto.
WUM zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zmiany warunków przetargu bez podania przyczyny. Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 01.08.2014 r. do godziny 16.00.

Dokumenty przetargowe :

OGŁOSZENIE
ZAŁĄCZNIK NR 1
Załącznik nr 2.1 - mapa służebności drogi koniecznej
Załącznik nr 2.2. - wypis i wyrys działki 1332 1333 1334
Załącznik nr 2.3. - wypis i wyrys działki 1335 1
Załącznik nr 2.4. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania
Załącznik nr 2.5. - odpis księgi wieczystej nr OS1W-00045273-8
Załącznik nr 2.6. - odpis księgi wieczystej nr OS1W-00041427-5
Załącznik nr 2.7. - odpis księgi wieczystej nr OS1W-00027897-6
Załącznik nr 2.8. - odpis księgi wieczystej nr OS1W-00043231-8
Załącznik nr 2.9. - odpis księgi wieczystej nr OS1W-00041426-8
ZAŁĄCZNIK NR 3

 

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]