Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Uchwały Senatu z 2005 r.

Uwagi merytoryczne do treści uchwał prosimy kierować do Biura Prawnego WUM na adres: jacek.sobczak@wum.edu.pl

 • Uchwała nr 22/2005 z dnia 26 września 2005 r. w sprawie ustalenia nowych zadań Akademii Medycznej w Warszawie w kadencji 2005/2008
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 23/2005 z dnia 26 września 2005 r. w sprawie powołania przewodniczących komisji senackich na okres kadencji 2005/2008
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 24/2005 z dnia 24 października 2005 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Rektora Akademii Medycznej w Warszawie
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 25/2005 z dnia 24 października 2005 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 26/2005 z dnia 24 października 2005 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 27/2005 z dnia 24 października 2005 r. w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 28/2005 z dnia 24 października 2005 r. w sprawie powołania członków Senackiej Komisji d/s Finansowo-Budżetowych
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 29/2005 z dnia 24 października 2005 r. w sprawie powołania członków Senackiej Komisji d/s Rozwoju Kadry
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 30/2005 z dnia 24 października 2005 r. w sprawie powołania członków Senackiej Komisji d/s Lecznictwa i Współpracy z Regionem
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 31/2005 z dnia 24 października 2005 r. w sprawie powołania członków Uczelnianej Komisji d/s Oceny Nauczycieli Akademickich
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 32/2005 z dnia 24 października 2005 r. w sprawie powołania członków Senackiej Komisji ds. Oceny Profesorów
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 33/2005 z dnia 24 października 2005 r. w sprawie powołania członków Senackiej Komisji d/s Dydaktyki
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 34/2005 z dnia 24 października 2005 r. w sprawie powołania członków Senackiej Komisji ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 35/2005 z dnia 24 października 2005 r. w sprawie powołania członków Senackiej Komisji ds. Nauki
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 36/2005 z dnia 24 października 2005 r. w sprawie powołania członków Senackiej Komisji Statutowej
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 37/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie tekstu jednolitego oraz dostosowania zasad i trybu rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2006/2007 w Akademii Medycznej w Warszawie do wymogów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.nr 164, poz.1365)
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 38/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie nadania tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Medycznej w Warszawie
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 44/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Akademii Medycznej w Warszawie”
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 45/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Akademii Medycznej na rok 2005
  » pobierz plik PDF

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback