Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Uchwały Senatu z 2006 r.

Uwagi merytoryczne do treści uchwał prosimy kierować do Biura Prawnego WUM na adres: jacek.sobczak@wum.edu.pl

 • Uchwała nr 50/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie: wyboru podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego Akademii Medycznej w Warszawie za 2006 rok.
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 49/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego Akademii Medycznej na rok 2006.
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 48/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie: uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Medycznej na rok 2007.
  » pobierz plik PDF

  Załączniki do uchwały:
 • Uchwała nr 47/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2007/2008 na kierunku Zdrowie Publiczne”.
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 46/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie: uruchomienia w Oddziale Stomatologii I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie w roku akademickim 2007/2008, studiów pierwszego stopnia na kierunku „techniki dentystyczne”.
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 45/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie: powołania w ramach Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej w Warszawie Podyplomowych Studiów Koordynatorów Przeszczepiania Narządów.
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 44/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie: podjęcia przez uczelnię działań w kierunku wdrożenia w ramach programu rządowego projektu inwestycyjnego „Modernizacja Bazy Dydaktycznej, Naukowej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie w latach 2007-2013”.
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 42/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie: zmian w planie rzeczowo-finansowym.
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 41/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniająca uchwałę Senatu Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie powołania przewodniczących komisji senackich na okres kadencji 2005/2008.
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 40/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniająca uchwałę Senatu Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie powołania członków Senackiej Komisji ds. Nauki.
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 39/2006 z dnia 9 października 2006 r. zmieniająca uchwałę Senatu Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Klinicznemu Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie, ul. Lindleya 4
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 38/2006 z dnia 9 października 2006 r. w sprawie likwidacji Fundacji Medycznej Akademii Medycznej w Warszawie
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 37/2006 z dnia 9 października 2006 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Akademii Medycznej w Warszawie
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 36/2006 z dnia 25 września 2006 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Akademii Medycznej w Warszawie na rok 2006
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 35/2006 z dnia 25 września 2006 r. w sprawie podjęcia prac nad rozwiązaniami i uregulowaniami o charakterze systemowym dotyczącymi procesu badań naukowych w uczelni
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 34/2006 z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Akademii Medycznej w Warszawie”
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 33/2006 z dnia 25 września 2006 r. w sprawie uruchomienia w Wydziale Nauki o Zdrowiu w roku akademickim 2006/2007 studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „dietetyka” oraz studiów pierwszego stopnia na kierunku „ratownictwo medyczne”.
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 32/2006 z dnia 25 września 2006 r. w sprawie ustanowienia zabezpieczenia w formie poręczenia wekslowego umowy o dofinansowanie projektu pt. „Budowa cyfrowego systemu zarządzania jakością i archiwizacją w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie”.
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 31/2006 z dnia 25 września 2006 r. w sprawie zasad nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami akademickimi.
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 30/2006 z dnia 25 września 2006 r. w sprawie zwiększenia limitu przyjęć na I rok studiów stacjonarnych na kierunku „farmacja” w Akademii Medycznej w Warszawie w roku akademickim 2006/2007.
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 29/2006 z dnia 25 września 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Akademii Medycznej w Warszawie na Warszawski Uniwersytet Medyczny.
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 28/2006 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Akademii Medycznej w Warszawie”.
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 27/2006 z dnia 31 lipca 2006 r.
  ANULOWANE

 • Uchwała nr 26/2006 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Akademii Medycznej w Warszawie”.
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 25/2006 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Akademii Medycznej w Warszawie”.
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 24/2006 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Akademii Medycznej w Warszawie”.
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 23/2006 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Akademii Medycznej w Warszawie”.
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 22/2006 z dnia 31 lipca 2006 r.
  ANULOWANE

 • Uchwała nr 21/2006 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Akademii Medycznej w Warszawie”.
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 20/2006 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Akademii Medycznej w Warszawie”.
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 19/2006 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Akademii Medycznej w Warszawie”.
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 18/2006 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Akademii Medycznej w Warszawie”.
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 17/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę nr 4/2004 Senatu Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Akademii Medycznej w Warszawie.
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 16/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę Senatu Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu w Warszawie, ul. Banacha 1a.
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 15/2006 z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Akademii Medycznej w Warszawie
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 14/2006 z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 rok i pokrycia straty bilansowej za 2005 rok
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 13/2006 z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Akademii Medycznej na rok 2006
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 12/2006 z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2007/2008 w Akademii Medycznej w Warszawie
  » pobierz plik PDF
  » pobierz załącznik do zarządzenia (plik PDF) – Zasady i tryb przyjmowania kandydatów oraz zakres egzaminu wstępnego na studia w Akademii Medycznej w Warszawie na rok akademicki 2007/2008

 • Uchwała nr 11/2006 z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie ustalenia pensum dydaktycznego na rok akademicki 2006/2007
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 10/2006 z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich prowadzonych w Akademii Medycznej w Warszawie.
  » pobierz plik PDF
  » pobierz załącznik do zarządzenia (plik PDF) – Regulamin Studiów Doktoranckich Akademii Medycznej w Warszawie

 • Uchwała nr 9/2006 z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie zatwierdzenia „Rocznego Sprawozdania Rektora Akademii Medycznej z działalności Akademii za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.”
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 8/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę nr 4/2004 Senatu Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Akademii Medycznej w Warszawie
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 7/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie planowanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zmian dotyczących zasad stosowania kosztów uzyskania przychodów przez twórców
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 6/2006 z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie powołania członków Uczelnianej Komisji ds. Rekrutacji
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 5/2006 z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Akademii Medycznej w Warszawie”
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 4/2006 z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Akademii Medycznej w Warszawie”
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała Nr 3/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę nr 37/2005 Senatu Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie tekstu jednolitego oraz dostosowania zasad i trybu rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2006/2007 w Akademii Medycznej w Warszawie Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.nr 164, poz.1365)
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała Nr 2/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Medycznej na rok 2006
  » pobierz plik PDF

 • Uchwała nr 1/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Akademii Medycznej na rok 2005 – plan po zmianach
  » pobierz plik PDF

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback