Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Uchwały Senatu z 2008 r.

Uwagi merytoryczne do treści uchwał prosimy kierować do Biura Prawnego WUM na adres: jacek.sobczak@wum.edu.pl


 

Uchwała nr 83 z dnia dnia 22 grudnia 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2009/2010 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 82 z dnia dnia 22 grudnia 2008 roku
w sprawie: uchwalenia Prowizorium Budżetu Zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2009
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 81 z dnia 22 grudnia 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia programu i planu Studiów Podyplomowych w zakresie „Zarządzania projektami medycznymi”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 80 z dnia 22 grudnia 2008 roku
w sprawie zasad płatności za studia odbywane w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 79 z dnia 22 grudnia 2008 roku
w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia odbywane w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego na rok akademicki 2009/2010.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 78 z dnia 22 grudnia 2008 roku
w sprawie: odmowy uznania dyplomu lekarza stomatologa absolwentce Instytutu Ukraińskiej Asocjacji Medycyny Narodowej.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 77 z dnia 22 grudnia 2008 roku
w sprawie utworzenia w I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego unikatowego kierunku „Logopedia ogólna i kliniczna”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 76 z dnia 22 grudnia 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania senackiej komisji ds. dydaktyki.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 75 z dnia 22 grudnia 2008 roku
w sprawie powołania uczelnianej komisji rekrutacyjnej.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 74 z dnia 22 grudnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia w godle Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, nowego tłumaczenia nazwy Uczelni w języku łacińskim.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 73 z dnia 22 grudnia 2008 roku
w sprawie ogłoszenia roku 2009 rokiem Jubileuszowym dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z okazji obchodów 200–lecia Nauczania Medycyny w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 72 z dnia 22 grudnia 2008 roku
w sprawie poparcia stanowiska Dyrektorów Szpitali Klinicznych w sprawie finansowania działalności usługowej Szpitali na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 71 z dnia 24 listopada 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo – finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2008 zgodnie z wymogami Ministerstwa Zdrowia.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • Załącznik do Uchwały Nr 71/2008 Senatu WUM z dnia 24.11.2008
  [ pobierz plik XLS ]

 

Uchwała nr 70 z dnia 24 listopada 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2008.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 69 z dnia 24 listopada 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia przez Warszawski Uniwersytet Medyczny kredytu bankowego na realizację zadania inwestycyjnego pt. „Nadbudowa Centrum Dydaktycznego”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 68 z dnia 24 listopada 2008 roku
w sprawie powołania senackiej komisji statutowej.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 67 z dnia 24 listopada 2008 roku
w sprawie powołania senackiej komisji ds. oceny profesorów.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 66 z dnia 24 listopada 2008 roku
w sprawie powołania senackiej odwoławczej uczelnianej komisji ds. oceny nauczycieli akademickich.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 65 z dnia 24 listopada 2008 roku
w sprawie powołania senackiej uczelnianej komisji ds. oceny nauczycieli akademickich.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 64 z dnia 24 listopada 2008 roku
w sprawie powołania senackiej komisji ds. finansowo – budżetowych.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 63 z dnia 24 listopada 2008 roku
w sprawie powołania senackiej komisji ds. informacji naukowej i wydawnictw.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 62 z dnia 24 listopada 2008 roku
w sprawie powołania senackiej komisji ds. lecznictwa i współpracy z regionem.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 61 z dnia 24 listopada 2008 roku
w sprawie: powołania senackiej komisji d/s rozwoju kadry.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 60 z dnia 24 listopada 2008 roku
w sprawie powołania senackiej komisji ds. nauki.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 59 z dnia 24 listopada 2008 roku
w sprawie powołania senackiej komisji ds. dydaktyki.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 58 z dnia 24 listopada 2008 roku
w sprawie nadania tytułu Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 57 z dnia 24 listopada 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia pensum dydaktycznego na rok akademicki 2008/2009.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 56 z dnia 24 listopada 2008 roku
w sprawie: wyboru podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za 2008 rok.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 55 z dnia 20 października 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia programu i planu Studiów Podyplomowych w zakresie „Zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach ochrony zdrowia”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 54 z dnia 20 października 2008 roku
w sprawie ustalenia barw Wydziału Nauki o Zdrowiu.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 53 z dnia 20 października 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat, trybu i warunków zwalniania z całości lub części opłat w zakresie odpłatności:
– za studia niestacjonarne,
– za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce,
–za studia i szkolenia dla cudzoziemców prowadzone w języku polskim,
–za prowadzenie kursów dokształcających
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Tekst ujednolicony:
zm. uchwałą nr 53/2008

Uchwała nr 43/2008 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 28 lipca 2008 r.
w sprawie: szczegółowych zasad pobierania opłat, trybu i warunków zwalniania z całości lub części opłat w zakresie odpłatności:

- za studia niestacjonarne,
- za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce,
- za studia i szkolenia dla cudzoziemców prowadzone w języku polskim,
- za prowadzenie kursów dokształcających.

[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]Załączniki:


Wzory, które wg. powyższego zarządzenia mają zostać wprowadzone odpowiednimi Zarządzeniami Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego stanowią załączniki do:

 • zarządzenia nr 4/2009 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 9.01.2009 r
 • zarządzenia nr 31/2009 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 20.04.2009 r.
 • zarządzenia nr 41/2009 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 19.05.2009 r.

 

Uchwała nr 52 z dnia 20 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowej pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym a Medycznym Państwowym Uniwersytetem Lwowskim.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 51 z dnia 20 października 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo – finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2008 zgodnie z wymogami Ministerstwa Zdrowia.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • Załącznik do Uchwały Nr 51/2008 Senatu WUM z dnia 20.10.2008
  [ pobierz plik XLS ]

 

Uchwała nr 50 z dnia 20 października 2008 roku
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2008
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 49 z dnia 22 września 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia programu Studiów Podyplomowych w zakresie „Marketing Farmaceutyczny”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załącznik:

 


 

Uchwała nr 48 z dnia 22 września 2008 roku
w sprawie powołania Przewodniczących Komisji Senackich okres kadencji 2008/2012
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 47 z dnia 22 września 2008 roku
zmieniająca Uchwałę Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie nadania Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 46 z dnia 22 września 2008 roku
w sprawie przyznania dodatku specjalnego Rektorowi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dodatkowych środków na wynagrodzenia pochodzących z przychodów własnych Uczelni Rektorowi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 45 z dnia 29 sierpnia 2008 roku
w sprawie: zwiększenia limitu przyjęć na I rok studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2008/2009.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 44 z dnia 28 lipca 2008 roku
w sprawie: przekazania środków finansowych na rozwój bazy naukowej Wydziału Nauki o Zdrowiu.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 43 z dnia 28 lipca 2008 roku
zw sprawie: szczegółowych zasad pobierania opłat, trybu i warunków zwalniania z całości lub części opłat w zakresie odpłatności:

 • za studia niestacjonarne,
 • za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce,
 • za studia i szkolenia dla cudzoziemców prowadzone w języku polskim,
 • za prowadzenie kursów dokształcających.


[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 Załączniki:


 

Uchwała nr 42 z dnia 28 lipca 2008 roku
zmieniająca uchwałę Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie wprowadzenia do Planu inwestycyjnego na lata 2007 – 2010, zadania inwestycyjnego pod nazwą „Centrum Biblioteczno – Informacyjne”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 41 z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia programu Studiów Podyplomowych w zakresie Metodologii Badań Klinicznych
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • Załącznik nr 1 uchwały nr 41/2008 Senatu WUM z dnia 4.07.2008 r. – Studia Podyplomowe „METODOLOGIA BADAŃ KLINICZNYCH”
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 40 z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie stanowiska Senatu dotyczącego dotacji budżetowej dla WUM na rok 2008
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 39 z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie wprowadzenia do planu inwestycyjnego na lata 2008-2012 zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Szpitala Pediatrycznego”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 38 z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie uchwalenia Budżetu Zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2008
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 37 z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo - finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2008 zgodnie z wymogami Ministerstwa Zdrowia.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • Załącznik 1 do uchwały nr 37/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r.
  [ pobierz plik XLS ]


 

Uchwała nr 36 z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie nadania tytułu Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 35 z dnia 12 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia „Rocznego Sprawozdania Rektora z działalności Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 34 z dnia 12 maja 2008 roku
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Prowizorium Budżetu Zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2008.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 33 z dnia 12 maja 2008 roku
zmieniająca Uchwałę w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za prowadzenie studiów odbywanych w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 32 z dnia 12 maja 2008 roku
w sprawie wprowadzenia przepisu przejściowego w zakresie stosowania praw autorskich
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 31 z dnia 12 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia programu Studiów Podyplomowych w zakresie Analityki Medycznej
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 30 z dnia 12 maja 2008 roku
w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2009/2010
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załącznik:

 • Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie prowadzone w WUM w roku akademickim 2009/2010 stanowiących zał. do uchwały Nr 30/2008 z dnia 12.05.2008 r.
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • Załącznik nr 2 do warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie prowadzone w WUM w roku akademickim 2009/2010 stanowiących zał. do uchwały Nr 30/2008 z dnia 12.05.2008 r.
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 29 z dnia 12 maja 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2007 zgodnie z wymogami Ministerstwa Zdrowia
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 28 z dnia 12 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 27 z dnia 12 maja 2008 roku
w sprawie wprowadzenia ujednoliconych tekstów Regulaminów obowiązujących na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załącznik:


 

Uchwała nr 26 z dnia 12 maja 2008 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Akademickiego Centrum Onkologii
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 25 z dnia 14 kwietnia 2008 roku
w sprawie wprowadzenia do planu inwestycyjnego na lata 2008-2009 zadania inwestycyjnego pod nazwą Nadbudowa Centrum Dydaktycznego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 24 z dnia 14 kwietnia 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Prowizorium Budżetu Zadaniowego Akademii Medycznej na rok 2008
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 23 z dnia 14 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej stworzenia programu kształcenia z zakresu podologii i organizowania studiów podyplomowych w tym zakresie w ramach Centrum Kształcenia Podyplomowego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 22 z dnia 14 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich przy II Wydziale Lekarskim
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 21 z dnia 14 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich przy I Wydziale Lekarskim
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 20 z dnia 14 kwietnia 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia w ramach Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń Oddziału Urologii Czynnościowej i Uroginekologii, oraz Pracowni Izolacji Wysp Trzustkowych.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 19 z dnia 17 marca 2008 roku
w sprawie upamiętnienia przez uczelnię 40 rocznicy wydarzeń marcowych 1968 roku
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]Uchwała nr 18 z dnia 17 marca 2008 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 1/99 Senatu Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 18 stycznia 1999 r. w sprawie zakresu prac wykonywanych w ramach stosunku pracy, które mogą stanowić przedmiot prawa autorskiego oraz ustalenia maksymalnych wysokości honorariów za te prace w wynagrodzeniu wynikającym ze stosunku pracy
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załączniki:

 • Załącznik 1 – Arkusz ewidencyjny prac naukowo-badawczych stanowiących przedmiot prawa autorskiego wykonywanych w ramach stosunku pracy (załącznik nr 1 do uchwały nr 1/1999)
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • Załącznik 2 – Wniosek o ustalenie wynagrodzenia przysługującego z tytułu praw autorskich
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 17 z dnia 17 marca 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad dokumentowania prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz zasad i trybu powierzania nauczycielom akademickim prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 16 z dnia 17 marca 2008 roku
w sprawie utworzenia w ramach Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń Oddziału Urologii Czynnościowej i Uroginekologii, oraz Pracowni Izolacji Wysp Trzustkowych
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 15 z dnia 17 marca 2008 roku
zmieniająca uchwałę Senatu Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie nadania Statutu Akademii Medycznej w Warszawie
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 14 z dnia 17 marca 2008 roku
w sprawie skutków zmiany nazwy uczelni z Akademii Medycznej w Warszawie na Warszawski Uniwersytet Medyczny.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 13 z dnia 25 lutego 2008 roku
w sprawie uchwalenia zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2009/2010 w Akademii Medycznej w Warszawie
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załącznik do uchwały nr 13: Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Akademii Medycznej w Warszawie na rok akademicki 2009/2010
[ pobierz plik PDF ]

Załączniki:


 

Uchwała nr 12 z dnia 25 lutego 2008 roku
w sprawie wyrażenia opinii w zakresie propozycji, zgłoszonych przez Towarzystwo Lekarskie Warszawskie Oddziału Stołecznego, dotyczących upamiętnienia obchodów 200-lecia nauczania medycyny w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 11 z dnia 25 lutego 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Akademii Medycznej w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 10 z dnia 25 lutego 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Prowizorium Budżetu Zadaniowego Akademii Medycznej na rok 2008.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 9 z dnia 25 lutego 2008 roku
zmieniająca uchwałę Senatu Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie powołania członków Senackiej Komisji ds. Nauki
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 8 z dnia 25 lutego 2008 roku
zmieniająca uchwałę Senatu Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie nadania Statutu Akademii Medycznej w Warszawie
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 7 z dnia 25 lutego 2008 roku
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania nagród Rektora Akademii Medycznej w Warszawie dla nauczycieli akademickich”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załącznik do uchwały:


 

Uchwała nr 6 z dnia 25 lutego 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Warszawie
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Załączniki:


 

Uchwała nr 5 z dnia 25 lutego 2008 roku
w sprawie ustalenia pensum dydaktycznego na rok akademicki 2008/2009
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 4 z dnia 14 stycznia 2008 roku
w sprawie przeniesienia niewykorzystanych funduszy z budżetu 2007 roku na rok 2008
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 3 z dnia 14 stycznia 2008 roku
zmieniająca uchwałę Senatu Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie nadania Statutu Akademii Medycznej w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 2 z dnia 14 stycznia 2008 roku
w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Akademii Medycznej w Warszawie”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 1 z dnia 14 stycznia 2008 roku
zmieniająca uchwałę Senatu Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie powołania członków Uczelnianej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube